Jaarverslag 1992

U zult gewaar worden dat de Stichting bestuurlijk op koers ligt. De herziene Algemene Criteria met speciale bijlagen voor de Lemsteraken, schokkers en hoogaarsen zijn gedrukt; aan de vaststelling van een bijlage voor de schouwen wordt gewerkt. Men kan en zal blijven twisten over de mate van verfijning van deze criteria. Het bestuur heeft echter een lijn getrokken en daarmee een keuze gemaakt, "for better and "Norse" zouden de Britten zeggen.

Het Jaarverslag van 1992

Ook aan de behoudstaak op ander gebied is door de Stichting gewerkt. Ik doel hier op de monografieën en verwijs daarbij naar het standaardwerk "Het Friese Jacht" van Dr. Ir. J. Vermeer dat u allen werd toegezonden. Het is aldus mogelijk dit Jaarverslag positief af te sluiten en met goede verwachtingen uit te zien naar een voorspoedig zeilseizoen 1993. 

pdf Jaarverslag 1992

Terug naar vorige pagina