Evenementen 1981-1990

Reunieën, Wedstrijden, Admiraalzeilen van 1981 - 1990

Harderwijk herdacht in 1981 het 750-jaar bestaan, waarvan 700-jaar als Zuiderzeestad. Uit dit wat dromerige verleden viel slechts een mislukte maritieme operatie uit juli 1672 als onderwerp voor het waterspel uit de stadsanalen op te diepen. Het comité Harderwijk 750 en het stadsbestuur hadden zich zeer veel moeite getroost om op waardige en stijlvolle en toch vrolijke wijze de vrienden van onze Stichting te ontvangen en behulpzaam te zijn bij het opvoeren van de verschillende onderdelen van deze zomerreünie. Onze jongeren-afdeling heeft op uitstekende wijze het reeds vermelde droeve gebeuren in juli 1672, op luisterrijke wijze weten op te voeren, begunstigd door zeer fraai weer en goed verzorgd vuurwerk en op het juiste moment afgestoken kanongebulder. De in fraaie kledij de I'epoque uitgedoste vrienden en de tegenspelers, de burgers van Harderwijk, boden binnen de ommuurde decors van dit muzikale oud-Hollandse stadsgezicht, een herinnering aan de gouden-eeuwse macht van een groot maritiem verleden. De stemming onder de vrienden van de Stichting was ongetwijfeld op de juiste wijze opgevoerd door het in historische kledij gestoken stadsbestuur van Harderwijk, dat hen op zo'n gulle wijze ontving aan boord van de 'Stad Stavoren'.

Evenementen in 1990

1990: 7e Lustrum Reünie Stamboek Ronde en Platbodemjachten in Heeg

Traditioneel vond de lustrumreünie voor de zevende maal plaats in Friesland. Als plaats van samenkomst was deze keer de keuze gevallen op Heeg, het vroegere centrum van de palinghandel. Diverse zaken in het dorp houden de herinnering aan het eens zo belangrijke verleden levendig. De palinghandel mag dan verdwenen zijn, de band met het water thans in de vorm van watersport is gebleven. Kortom een plaats de lustrumreünie waardig.

pdf Het verslag is opgenomen in het Jaarverslag 1990


Evenementen in 1985

1985: 6e Lustrum Reünie Stamboek Ronde en Platbodemjachten in Leeuwarden/Grouw

Voor de zomerreünie verzamelden zich in een zomerse sfeer op woensdag 17 juli al de eerste van de 150 deelnemende jachten bij de Prinsentuin in Leeuwarden. Dit alles deed het beste verwachten. Helaas, in de loop van donderdag betrok het weer en kort voor de aanvang van de officiële ontvangst door het gemeentebestuur in de Harmonie, brak een eerste bui over de deelnemers los. Tijdens het diner wees de voorzitter op het belang van de continuïteit van het werk van de Stichting. Het doel is bereikt: er is belangstelling voor het ronde en platbodemjacht. Het Stamboek telt bijna 1500 ingeschreven jachten. Nog veel meer varen er op onze wateren. 

Spiegel der Zeilvaart oktober 1985 nummer 8 - Bruisende activiteiten van een jubilerende SSRP

De activiteiten van de' Stichting Stamboek Ronde- en Platbodemjachten welke jaarlijks, naast het eigenlijke werk aan het stamboek, ten behoeve van de donateurs plegen te worden verricht, zijn dit jaar door verschillende omstandigheden buitengewoon uitgebreid geweest. Omdat er vorig jaar voor de jaarlijkse Zomerreünie, Harlingen in het verre noorden was gekozen, was er daarnaast, met duidelijk succes, een extra weekendbijeenkomst in het zuiden (Middelharnis) georganiseerd.
Voor de lustrum zomerreünie verzamelden zich in een zomerse sfeer op woensdag 17 juli al de eerste van de 150 deelnemende jachten bij de Prinsentuin in Leeuwarden. Dit alles deed het beste verwachten. Helaas, in de loop van donderdag betrok het en kort voor de aanvang van de officiële ontvangst door het gemeentebestuur in de Harmonie, brak een eerste bui over de deelnemers los.
Het was maar goed dat toespraken, aperitief en feestmaaltijd veilig binnen en onder één dak plaats vonden want de regen wist van geen ophouden. Triest was dat wèl want niet alleen dat de terugkeer naar de schepen de velen, die zich volgens de goede stichtingsgewoonte in een historisch kostuum hadden gestoken, bijzonder „nat" is gevallen, bovendien moest al het feestelijke dat voor de rest van die avond nog was voorzien worden afgelast. Daarmee spoelde ook voor velen de onvergetelijke herinnering aan de lustrumviering van vijf jaar geleden zonder pardon naar de vergetelheid.

pdf SdZ 1985 nr08 oktober - Bruisende activiteiten van een jubilerende SSRP

pdf Het eigen verslag is opgenomen in het Jaarverslag 1985


Evenementen in 1983

Tijdschrift "Watersport" 1983: 400 jaar Willemstad Zomerreünie Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten

Dit jaar herdenkt men in Willemstad het feit dat Prins Willem van Oranje in 1583 een vesting stichtte op de driesprong Hollandsch Diep-Haringvliet-Volkerak. Vanuit het Westen komend valt Willemstad niet meer zo op. De brug over het Haringvliet en het Sluizencomplex in het Volkerak verstoren een goed gezicht op Willemstad. Kom je echter vanuit het Oosten over het Hollandsch Diep, dan zie je duidelijk de groene wallen met erboven de ronde stenen stellingmolen uit 1734 die de naam 'De Oranjemolen' draagt. Nu nog draaien de wieken van deze korenmolen regelmatig rond. Om het vierhonderdjarig bestaan van deze vestingstad luister bij te zetten was men blij dat de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten haar jaarlijkse zomerreünie in Willemstad wilde houden.
Bij de Stichting zijn bijna twaalfhonderd schepen ingeschreven, die allen voldoen aan de zogenaamde 'criteria voor inschrijving in het stamboek'. Afhankelijk van de plaats waar de zomerreünie wordt gehouden, komen er tussen de 80 en 150 jachten.
Op vrijdag 1 juli liepen er ruim tachtig ronde en platbodem-jachten de oude haven van Willemstad binnen. Er werd zo veel mogelijk 'soort bij soort' afgemeerd. Zo lagen er rijen tjalken, hoogaarsen, lemsteraken, schokkers, bollen en schouwen naast elkaar in de Gemeentehaven. Er tussendoor vallen eenlingen op als een hengst, een Staverse jol, en een fraaie boeier.

pdf Watersport augustus 1983 nummer 9 - 400 jaar Willemstad Zomerreunie Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten

pdf Het eigen verslag van de SSRP is opgenomen in het Jaarverslag 1983

Terug naar vorige pagina