Jaarverslag 1981

Na het jubileumjaar, waarin wij ons 25-jarig bestaan vierden, werd 1981 het jaar van de wisseling van de wacht. Was in de afgelopen jaren het zeilen van onze Stichting, zo voortreffelijk geleid door de mannen van het eerste uur, dit maal werd het roer overgenomen door enthousiaste nieuwe bestuursleden. Voor hen de taak te bewijzen, dat datgene wat de aftredende bestuursleden Mr. Dr. Huitema en H.G. van Slooten hebben opgebouwd, ook zonder hun intensieve bemoeienis te continueren is.

Jaarlijkse uitgave

De winterreünie werd het officiële afscheid van Mr. Dr. T. Huitema en de heer H.G. van Slooten. De huldigingstoespraken vormden het hoogtepunt van deze bijeenkomst, waarvoor de belangstelling van onze vrienden overweldigend groot was. Helaas was het zelfs nodig geweest sommige vrienden teleur te stellen, ook wel door te late aanmelding, maar aan de andere kant was er een duidelijke ruimtelijke beperking. Het stond echter van tevoren als een paal boven het Friese water, dat het afscheid van beide bestuursleden, in de Friese stad Sneek, waar de Stichting was opgericht, diende te worden gehouden. Alle oprichters van de Stichting zonden hun vertegenwoordigers.

pdf Jaarverslag 1981

Terug naar vorige pagina