Jaarverslag 1989

In Memoriam C.J.W. van Waning

Op 10 maart 1989 heeft de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten afscheid genomen van haar inspirator, mede-oprichter, eerste voorzitter en altoos belangstellend ere-bestuurslid C.J.W. van Waning. Naar zijn wens niet in somberheid, maar met een blik op de toekomst, die positief moest worden benaderd. Het tekende "Jumbo", die tot het laatst de vinger aan de pols hield van ons reilen en zeilen. In zijn persoon droeg hij alle eigenschappen van het traditionele schip, dat hem zo na aan het hart lag: uniek in zijn soort, betrouwbaar en uit eerlijk materiaal gevormd. Wat bewerkelijk in het varen, ging hij soms wat moeilijk overstag. Maar ieder van ons die hem kende zal bevestigen dat met hem goed scheep gegaan kon worden. We zullen hem missen, maar bovenal zullen we aan zijn nagedachtenis de inspiratie ontlenen om op de ingeslagen koers voort te gaan.

Het Jaarverslag van 1989

Wie dit jaarverslag leest, zal bevestigd zien dat ook voor de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten de zon, in meerdere opzichten, heeft geschenen: een toenemend aantal deelne­mers aan de evenementen, een gezonde financiële situatie, een gewaardeerde spreekbuis via "De Spiegel der Zeilvaart", een aantal zeer lezenswaardige monografieën en een fantasti­sche reünie in Medemblik met Minister Brinkman als admiraal. Kortom: een groot aantal hartver­warmende feiten.

pdf Jaarverslag 1989

Terug naar vorige pagina