Evenementen 2001-2010

Reunieën, Wedstrijden, Admiraalzeilen 2001 - 2010

Reeds in november 2000 werd een begin gemaakt met de organisatie van een toch wel bijzonder evenement in 2001. Enthousiast door de ervaringen van de aanbrengtocht voor Sail-Amsterdam besloot de Watersportvereniging Zeewolde, tezamen met een aantal vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, tot het organiseren van een evenement in en rond de aanloophaven van Zeewolde: Sailwolde 2001. Het bestuur van de VSRP werd benaderd met de vraag of schepen van de vereniging daarbij als trekpleister wilden fungeren, of ter verfraaiing aanwezig konden zijn. Onder het principe: 'voor wat, hoort wat', werd een programma opgesteld waarbij een ieder aan zijn trekken kon komen. Een voorwaarde voor onze deelname was het kunnen handhaven van de eigen identiteit van de reünie.

Evenementen in 2010

2010: 11e Lustrum Reünie Stamboek Ronde en Platbodemjachten in Galamadammen

In de haven van Galamadammen stond een grote tent op de wal en een ieder die kwam aanvaren heeft ongetwijfeld gedacht dat dit iets overdreven was. Maar niets was minder waar toen aan het eind van de dag alle 120 schepen in de haven laggen en de meer dan 350 bemanningsleden zich voor de opening in de tent hadden begeven. De jeugd vermaakte zich op de zeepbaan die buiten was opgeblazen. 

pdf Het verslag is opgenomen in het Jaarverslag 2010Evenementen in 2005

2005: 10e Lustrum Reünie Stamboek Ronde en Platbodemjachten in Leeuwarden/Grouw

In 2005 is het 50 jaar geleden dat de SSRP is opgericht. Dat mocht natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Voor het bestuur was het zonneklaar dat Grouw de plaats moet zijn, waar het jubileum gevierd moet gaan worden. Gelukkig deelden gemeentebestuur en middenstand die mening. Er is door het lustrumcomité, samengesteld uit de SSRP, VSRP en RFR, ruim een jaar gewerkt aan een groot feest wat zich grotendeels rond hotel Oostergoo, zeg maar de bakermat, moest gaan afspelen.

2005: Het 50 jarig jubileum van de Stichting Ronde & Platbodemjachten in Grou

pdf Wedstrijdboekje Lustrumreünie met deelnemerslijst 05-08-2005


Terug naar vorige pagina