Jaarverslag 2008

Voorwoord Jaarverslag 2008

Ook voor de Stichting heeft het jaar 2008 zich opnieuw in positieve zin ontwikkeld. Een belangrijk aandachtspunt voor de SSRP dit jaar was de verbetering van de dienstverlening rondom de inschrijving van jachten in het Stamboek. In het afgelopen jaar is hierover veelvuldig overleg geweest met de klassenorganisaties. Enerzijds leidden de ontwikkelingen rondom het wedstrijdzeilen, en met name binnen de V/VA-klasse, tot veel onvrede onder de deelnemers. Anderzijds was behoefte tot aanscherping van de criteria voor toelating tot het Stamboek om bij nieuwbouw of restauratie te kunnen worden ingeschreven.

Het Jaarverslag van 2008

Het constructieve overleg dat heeft plaatsgevonden over deze lastige materie rechtvaardigt de verwachting dat in het komende jaar op een evenwichtige
manier tot oplossingen wordt gekomen. De rol van de Criteriumcommissie, die hierbij steeds meer wordt gevraagd te schouwen, door de nieuwbouw en restauratie van een toenemende vloot, zal hierdoor echter nog meer worden verzwaard. Dit heeft ook de accenten voor aandacht binnen de organisatie verlegd. De voorzitter van
de Criteriumcommissie Hans Nooteboom trad in de loop van het jaar terug en werd opgevolgd door Peter Tolsma.
De commissie werd verder versterkt om aan de toenemende en steeds ingewikkelder vragen op kwalitatieve wijze het hoofd te kunnen blijven bieden. Rob van Leyenhorst, met een achtergrond in de scheepsbouw, nam in het bestuur de inhoudelijk opengevallen plaats in die was ontstaan door de uittreding van Peter Tolsma eind 2007.
Gezamenlijk zijn de VSRP en de SSRP in 2008 gestart aan een verbetering van de website. Het is de bedoeling dat de nieuwe website meer informatie zal bevatten en een toe-nemende en interactieve communicatie met de donateurs en leden mogelijk zal maken. Er zijn inmiddels gezamenlijk goede afspraken gemaakt. De structuur van deze nieuwe website, met een voortdurend actualiseren van de informa-tie, zal echter wel een zwaardere aanspraak maken op de bezetting van alle betrokkenen.
Om dit alles te kunnen bewerkstelligen is versterking aan-getrokken binnen de beide besturen. Binnen de Stichting is, mede met het oog op het statutair terugtreden van Jan Eissens eind 2009, Maarten van Hezik aangetrokken om het bestuur te versterken vanuit zijn bestuurlijke, IT en communi-catie achtergrond. 

pdf SSRP Jaarverslag 2008

Terug naar vorige pagina