Jaarverslag 2007

Voorwoord Jaarverslag 2007

Tijdens het schrijven van dit voorwoord zijn beide onderge-tekenden er zich van bewust dat voor elk van hen, hun eerste bestuursjaar als voorzitter er op zit. Zo’n eerste jaar levert tal van ervaringen op, waarbij vooral de plezierige de overhand hebben gehad. Voor elk van ons heeft gegolden dat we in een betrokken, gedreven en harmonieus bestuur hebben gefunctioneerd. Daarnaast valt op hoe ontzettend veel andere mensen er naast de bestuursleden nog zijn, die op welke wijze dan ook, een bijdrage aan het werk van de Stichting en de Vereniging leveren.

Het Jaarverslag van 2007

Bijdragen zonder welke onze organisaties, met al hun activiteiten, niet zouden kunnen bestaan als die er niet waren geweest. Het toont aan dat de Stichting en de Vereniging een warm kloppend hart hebben en springlevend zijn.
De SSR&P heeft ook in het afgelopen jaar zich bezig gehouden met haar kerntaken als behoudsorganisatie. Naast het bevorderen van het zo origineel mogelijk houden van de schepen in de A en B categorie en het verbeteren van de criteria voor de gehele vloot van ronde en platbodemjach-ten, is veel tijd gestoken in de samenwerking met andere behoudsorganisaties, gebundeld in de FNOV en het Nationaal Register Varende Monumenten.
De oprukkende overheidsbemoeienis ten aanzien van het varen met schepen zoals die uit onze vloot, en het gebruik van het vaarwater, maken het nodig dat behoudsorganisaties de handen ineen slaan en invloed op deze reglementering uitoefenen. We hopen met deze taken in het komende jaar, met verve, verder te kunnen gaan.
Aan het slot van dit voorwoord past een woord van dank aan allen die zich in het afgelopen jaar hebben ingezet voor onze beide organisaties. Zonder hun enthousiasme en inzet zouden we nog minder aan varen toekomen, en zou het in elk geval niet zo plezierig zijn. We hopen dat ook het jaar 2008 weer een goed en sportief zeiljaar gaat worden, met goed admiraalzeilen, spannende wedstrijden en vooral veel ontspanning met onze schepen.

pdf SSRP Jaarverslag 2007

Terug naar vorige pagina