Jaarverslag 2006

Voorwoord Jaarverslag 2006

Het verenigingsjaar 2006, geen speciale hoogtepun-ten en gelukkig ook geen dieptepunten voor Stichting en Vereniging. Maar wel een jaar met een weemoedig randje door het afscheid van SSRP voorzitter Romeo van der Borch. Meer dan twee bestuurstermijnen stond hij borg voor een constructieve samenwerking tussen SSRP en VSRP.

Het Jaarverslag van 2006

De specifieke taken, behoud van het cultuurhistorisch varend erfgoed en het sportieve gebruik daarvan, werden nader gedefinieerd en wat belangrijker is in de praktijk ook uitgeprobeerd en uitgevoerd. In dit verband kunnen we met een gerust hart zeggen dat geheel in de tijdgeest van de negentiger jaren er nu sprake is van een harmoniemodel. In kleine en grotere kring is de scheidend voorzitter van de SSRP lof toegezwaaid voor zijn aandeel in dit groeiproces. Zijn opvolger Peter Tolsma, tot dan toe vice-voorzitter van de Stichting kent de marsroute en wil de ingeslagen koers vasthouden. Maar helaas zijn wij geen uitzondering op de landelijke trend als het gaat om betalingsdiscipline. Het is voor de penningmeester bijna ontmoedigend om jaarlijks geconfronteerd te worden met een stijgend aantal treuzelaars, vergeetachtigen en sloddervossen als het om het correct betalen van de contributie gaat.
Zulk gedrag vraagt om aanscherping van de regels en strikte toepassing daarvan! Wat gij niet wilt dat u geschiedt… Dat gaan we in 2007 en daarna met elkaar dus beter doen.

pdf SSRP Jaarverslag 2006

Terug naar vorige pagina