Jaarverslag 2009

Voorwoord Jaarverslag 2009

2009 was een goed verenigingsjaar. Er kan achteraf werkelijk niets bedacht worden, wat niet meezat of tegenviel. Gelukkig want met name de positieve ervaringen bieden perspectie-ven voor de toekomst. De samenwerking tussen de Stichting en de Vereniging verliep soepel en plezierig. O.a. tijdens de najaarsbeurs hebben wij ons actief gericht op alle bezoekers die een band hebben met het ronde of platte jacht, leden zowel als niet-leden.

Het Jaarverslag van 2009

Hiermee is getracht een beter inzicht te krijgen in wat de behoefte is van de leden, wat de leden van de vereniging verwachten, maar ook om niet-leden te interesseren voor de vereniging. Natuurlijk zijn ook kritische opmerkingen gehoord en daar zal, zover mogelijk, op worden gereageerd. Vanuit een behoud gezichtspunt gesproken is het van belang dat de tra-ditionele vloot ook naar de toekomst herkenbaar en aanspre-kend blijft. Dit niet alleen voor de toeschouwers vanaf wal en water, maar ook voor de Rond- en Platbodemzeilers zelf. Het is van belang dat de eigenheid van deze jachten duidelijk te herkennen is en blijft voor zowel de 'toervaarders' als ook voor de leden die graag onderling wedstrijdzeilen. Met name het laatste punt vergt een structuur van goed vergelijkbare criteria.
De kern van het behoud ligt bij de oude oorspronkelijke schepen (-vormen) als referentiekader. Deze jachten behoren - zowel door het intensieve gebruik door de jaren heen als door de ontwikkelende inzichten in zeiltechniek en op technologisch gebied - weliswaar nu tot de tragere schepen, maar hun belang binnen de vloot en daarbuiten is historisch gezien zéér groot. Elke bezitter is dan ook met recht erg trots op de 'genealogie' van zijn schip. De kosten om deze schepen in vaart te houden, en dan met name de houten jachten, zijn relatief hoog. Als Stichting en Vereniging willen we hieraan in de komende jaren meer aandacht gaan geven.
In het najaar van 2009 is daarom tussen de Stichting en de Vereniging de discussie op gang gekomen over de schepen behorende tot de categorie A en B, de plezierjachten en de voormalige beroepsvaartuigen uit de 'zeiltijd' van voor 1950.
Ter wille van het behoud van het ronde en platte schip zal worden gestreefd om deze groep extra te faciliteren. O.a. is de leden inmiddels aangeboden om bij verkoop gebruik te maken van de nieuwe site.

pdf SSRP Jaarverslag 2009

Terug naar vorige pagina