Jaarverslag 2001

Het bestuur van de SSRP voelde zich gesteund in haar streven een zo volledig mogelijk geautomatiseerd data-bestand van het Stamboek te verzorgen door de spontaan aangeboden medewerking van een viertal donateurs bij het tijdrovende inscannen van gegevens zoa!s foto- en ander documentatie materiaal. Dit is helaas in tegenstelling tot de moeite die het soms kost om documentatiemateriaal dat bijvoorbeeld bij een herinschrijving werd toegezegd, daadwerkelijk bij het Stamboek ter beschikking te krijgen.

Een zo volledig mogelijk gedocumenteerd Stamboek is voor de toekomst van onschatbare waarde en de SSRP hoopt op zoveel mogelijk steun om dit te kunnen bereiken. Het bestuur van de SSRP heeft onlangs besloten om dr ir J.J. Vermeer tot eredonateur te benoemen vanwege zijn vele verdiensten voor de beschrijving van de Friese ronde schepen en de door hem geschreven standaardwerken hierover. Wij zijn zeer verheugd hem op deze wijze onze waardering voor zijn inzet te kunnen tonen.

Met onze leden/donateurs verheugen wij ons op het vaarseizoen 2002. Want ook dit jaar krijgt toch weer een buitengewoon feestelijk tintje: het is in 2002 vierhonderd jaar geleden dat Nederlands eerste multinationale onderneming werd opgericht; de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Dit wordt herdacht door de tocht vanuit de thuishaven in Australie naar Nederland van de Duyfken. Het is een replica van een oorspronkelijk VOC-schip. In april a.s. moet de Duyfken arriveren op de rede van Texel. Daarna volgt een rondreis langs de traditionele VOC-steden.

pdf SSRP Jaarverslag 2001

Terug naar vorige pagina