Jaarverslag 2004

Voor Stichting en Vereniging stond het jaar 2004 al in het teken van de dingen die moeten gaan komen. Lustrumjaar 2005 waarin herdacht en gevierd gaat worden dat vijftig jaar geleden de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten in Grou werd opgericht. Op 3, 4 en 5 augustus verwachten wij een grote vloot in Grou voor een uniek schouwspel. Een week later staat dan het vertrek van de traditionele Palingtocht in onze agenda, op naar Amsterdam waar we als gasten en participanten aan Sail 2005 welkom zijn.

De uitgave van het boek 'De Boeier' van de hand van Dr. Ir J. Vermeer was voor de Stichting in het afgelopen jaar een bijzondere gebeurtenis. Dank zij de steun van een aantal instellingen, fondsen en bedrijven waren wij in staat de uitgave van dit boek mogelijk te maken. Het uitgeven van een dergelijk specialistisch standaardwerk, hoe interessant ook voor liefhebbers van traditionele schepen, is helaas zonder dergelijke steun onmogelijk. Wij waren bijzonder verheugd dat wij in staat waren dit
boek aan alle donateurs van de SSRP te doen toekomen en zo wederom op een fraaie wijze invulling te kunnen geven aan onze statutaire taak om de Ronde en Platodemjachten te documenteren.

Met dit boek werd een indrukwekkende reeks van studies van de heer Vermeer over Friese ronde jachten afgesloten. Het bestuur van de SSRP wil hierbij nogmaals zijn grote waardering uitspreken over zijn noeste arbeid om dit drieluik te vervolmaken en tevens de heren F. Botman en P. Tolsma danken voor hun ondersteuning die deze uitgave mogelijk maakte.

pdf SSRP Jaarverslag 2004

Terug naar vorige pagina