Jaarverslag 2002

Voor alle betrokkenen bij Stichting en Vereniging is 2002 een goed jaar geweest. De aanwas van nieuwe donateurs en leden kwam niet tot stilstand; het guurdere economische klimaat had nog geen negatieve effecten. Daar staat wel tegenover dat wij toch steeds weer en meer bericht krijgen van de verkoop van het vertrouwde en geliefde schip aan een jongere generatie. Wij hopen dat zo'n vaak onvermijdelijke stap niet zal leiden tot het beëindiqen van de vriendschapsbanden binnen de kring van SSRP en VSRP. U bent en blijft van harte welkom.

De SSRP heeft ook in het afgelopen jaar aan haar kerntaak als behoudsorganisatie veel aandacht besteed. Het dilemma is altijd weer dat nieuwe ontwikkelingen bij nieuwbouw van onze schepen niet onnodig geblokkeerd moeten worden terwijl toch boven alles het traditionele karakter bewaard moet blijven. Zo werden onder meer verschillende wijzigingen in de criteria doorgevoerd die maken dat bij nieuwbouw en restauratie gebruik gemaakt kan worden van efficiente bouwwijzen en materialen
zonder dat de betreffende schepen zich daardoor diskwalificeren voor opname in het Stamboek.

Tegelijkertijd wordt er naar gestreefd de authenticiteit van de schepen die in categorie A en B zijn opgenomen te waarborgen door de vereisten daarvoor zodanig aan te scherpen en te verduidelijken dat deze monumenten zo origineel mogelijk bewaard blijven. Een zorg hierbij is dat de gebruikseisen die aan deze schepen gesteld worden onder meer onder invloed van de wedstrijdwereld ertoe leiden dat veranderingen aangebracht worden die het oorspronkelijk karakter geweld aandoen. Wij zullen ons blijven bezinnen wat hier toelaatbaar geacht kan worden, waarbij zowel de authenticiteit als het behoud van onze vloot onze belangrijkste leidraad blijft.

pdf SSRP Jaarverslag 2002

Terug naar vorige pagina