Evenementen 1953-1960

Reünieën, Wedstrijden, Admiraalzeilen 1953 - 1960

Zelfs het weer werkte mee om het postume huldebetoon op 21 aug. 1956 aan de beide Jouster "Skûtmakkers" Eeltje en Auke Holtrop van der Zee, tot een bijzonder geslaagd evenement te maken. Het was een prachtig gezicht toen de ruim dertig boeiers, Friese jachten en tjotters, wier blanke huid en glimmend koperwerk in de zonnestralen schitterde, in kiellinie van de sluis langs de Zijlroede naar de werf voeren om daar in keurige formatie ligplaats te kiezen. De Jouster toren vlagde, het molentje langs de Zijlroede stond in de vreugdestand, en de talrijke toeschouwers langs de wal genoten kennelijk van het unieke tafereel, dat zich voor hun ogen ontrolde. 's Middags vonden onder auspiciën van de K.Z.V. Sneek wedstrijden voor ronde jachten op het Sneekermeer plaats. Ook hier vierde de traditie, en dus de gemoedelijkheid, hoogtij. Deze wedstrijd tussen boeiers, Friese jachten en tjotters bleek zowel bij de deelnemers als bij de organiserende vereniging en naar wij menen te mogen aannemen ook bij het publiek, zo'n goede herinnering te hebben nagelaten, dat het voorstel van de heer Halbertsma om "het nog eens over te doen" alle kans van slagen heeft en deze wedstrijden een vast onderdeel van de Sneekweek schijnen te zullen worden.

Evenementen in 1960

1960: 1e Lustrum Reünie Stamboek Ronde en Platbodemjachten in Grouw

De Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten heeft haar eerste lustrum op een luisterrijke wijze en, zo zou men kunnen zeggen, in een sfeer van culturele tradities, gevierd. De grootse reünie in Grouw op zaterdag 9 en zondag 10 juli vormde een indrukwekkende bekroning van het werk dat het nijvere bestuur van „het stamboek" nu vijf jaar in het belang van de karakteristieke, oud-Nederlandse ronde en platbodem-jachten heeft verricht. Ongeveer tachtig schepen waren die dagen namelijk op het Pikmeer en de Wijde Ee bijeen, zaterdag bij het admiraalzeilen en zondag in een wedstrijd van de Kon. Z.V. „Oostergoo". Beide keren zorgden zij samen voor een kostelijk schouwspel, dat een imponerend cachet aan deze lustrumviering verleende.

pdf Het eigen verslag is opgenomen in het Jaarverslag 1960

pdf Waterkampioen 1960: 1e Lustrum-Reünie Stamboek Ronde en Platbodemjachten in Grouw


Evenementen in 1957

1957: 600 jaar stad Hoorn en Reünie Stamboek

De stad Hoorn heeft uitbundig feest gevierd, nota bene van 26 juni tot 13 juli. Slechts drie van al deze dagen waren aan het water gewijd, maar ik heb daarvoor graag de Dag der lange messen, de Dag van de turners, de Marine-, Leger- en Luchtmachtdagen, de Hippische dagen en wat voor dagen niet meer, ja zelfs de Dag van het bier, aan mij voorbij laten gaan. Waarmee ik maar wil zeggen, dat van al deze feesten het watersportfestijn het schoonste moet zijn geweest. Dat was wel vooral zo, omdat onze mooie oud-Nederlandse jachten bij alles wat op het water geschiedde het werkzame deel hadden. Zeker, er waren talrijke scherpe jachten en motorboten naar Hoorn gekomen, er was zelfs voor allen een Stertocht, maar zij waren de toekijkers.' Het geheel was een kostelijk spel, waarin het Stamboek van Ronde en Platbodem-jachten de leiding had. De bijeenkomst van deze jachten was bijzonder demonstratief. Zij lagen alle bijeen in de Vluchthaven, waar de stad .nieuwe steigers voor jachten heeft laten maken, die een blijvende jachthaven zullen vormen. Ook het Houten Hoofd, bij de haventoren, is gelukkig eindelijk hersteld.

pdf Waterkampioen 1957 augustus nr992 - Reunie Stamboek en 600 jaar stad Hoorn

pdf Het eigen verslag is opgenomen in het Verslag van de secretaris 1957

Evenementen in 1956, een jaar na de oprichting van de SSRP

1956:  Verslag 1956 van de secretaris
Waterkampioen september 1956 nr977 - Friese Scheepsbouwers geëerd   

Evenementen in 1955, vóór de oprichtingsdatum van de SSRP

1955: De Enkhuizer Zeildagen

Hoog woei de driekleur van de Drommedaris en geheel Enkhuizen was in feestgewaad en in feestelijke stemming 8 dagen en 8 nachten lang ter ere van de 600e verjaardag van deze vermaarde Zuiderzeestad. Wij zullen ons niet verdiepen in het overige, zeer gevarieerde programma van deze feestweek, doch willen hier slechts memoreren, hoe onze vaderlandse jachtvloot deelde in de hulde aan de mooie oude stad en haar gastvrije haven. Tot dit doel waren de „Enkhuizer Zeildagen 1955" voorbereid in verheugende samenwerking tussen de Enkhuizer Watersportvereniging „Almere", de Stichting „Enkhuizen 600 jaar Stad", de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten en de Commissie Westeinder Zeilwedstrijden.

De Boeier 'Sperwer' neemt deel aan het admiraalzeilen ter ere van het 600 bestaan van de stad Enkhuizen

Als onderdeel van Polygoon Hollands Nieuws is er in augustus 1955 een filmpje vertoond met de 'Sperwer' prominent op de voorgrond tijdens het admiraalzeilen van ronde- en platbodems in het kader van de viering van het 600-jarig jubileum van Enkhuizen.

>>> Het admiraalzeilen tijdens het 600 bestaan van Enkhuizen

pdf Waterkampioen 1955 nummer 961: Enkhuizer zeildagen met diverse eskaders Ronde en Platbodems

Evenementen in 1953, twee jaar voor de oprichting van de SSRP

1953: Het feest der Ronde Jachten in Grouw

Ja, een feest, een waar feest is het geweest daar in Grouw op 4 en 5 Juli. Een feest voor het oog van de duizenden, die de bijeenkomst van Ronde Friese Jachten gadesloegen en een waar feest voor allen, die de jachten bemanden. Hoe dankbaar moeten wij hun zijn, die het aandurfden deze prachtige schepen bijeen te brengen: de Commissie van het Stamboek der Friese Ronde Jachten, het Bestuur van de Koninklijke Zeilvereeniging "Oostergoo" en zijn ijverige en enthousiaste secretaris, H. G. van Slooten, maar voor alles Admiraal van Waning, die het initiatief nam voor het Stamboek èn voor deze Reünie van Friese Ronde Jachten. 

pdf Waterkampioen half juni 1953 nr923 - Het feest der Ronde Jachten

Terug naar vorige pagina