Verslag over 1959

Toen de voorzitter in zijn toespraak aankondigde dat de zomerrëunie - op uitnodiging van de K.M.J.C. - in den Helder zou plaats vinden, keken velen echter een ogenblik bedenkelijk. De wedstrijden van de K.M.J.C. hebben immers in de laatste jaren een zekere reputatie gekregen wat windkracht en regenhoeveelheid betreft, en men zag in gedachten reeds een vloot van betrekkelijk kleine, ronde en platbodemjachten bij een straffe N.W.bries, zwaar gereefd en bergen buiswater overnemend tegen de vloedstroom in het Marsdiep opboksen.

Systematische bundeling der gegevens

Tijdens de winterreünie maakt het Bestuur ook plannen bekend om de systematische bundeling der gegevens omtrent de thans nog varende ronde- en platbodemjachten ter hand te nemen, om deze gegevens vervolgens tezamen met een lijnen-, constructie- en zeilplan van ieder scheepstype, zo mogelijk te pu­bliceren, in een nog nader vast te stellen vorm. Er is inmiddels heel wat werk verzet en heel wat stof verza­meld. Daarbij bleek dat er weliswaar thans nog veel over de­ze oude schepen bekend is, maar dat de gegevens zeer ver­spreid zijn, meestal in de hoofden van oude vissers, verfba­zen en enkele liefhebbers, en dat ook hier de herinnering aan hetgeen eenmaal was, snel zwakker wordt.

pdf Verslag over 1959

Terug naar vorige pagina