Evenementen 1971-1980

Reünieën, Wedstrijden, Admiraalzeilen 1971 - 1980

De gezochte sfeer vonden we in ieder geval wel in Enkhuizen, waar van 1-4 juli 1971 de zomerreünie plaatsvond. De oude stad met z'n lange traditie, z'n vele goed bewaarde monumenten, z'n buitenhaven waar de grote vloot een uitstekende ligplaats vond, alles tezamen een ideale plaats voor onze reünie. Daarvan waren kennelijk ook de 150 scheepseigenaren overtuigd die naar Enkhuizen waren gekomen en met enthousiasme en overgave aan de verschillende onderdelen van de reünie deelnamen.

Evenementen in 1980

Admiraalzeilen op het IJ tijdens Sail 1980 in Amsterdam
Admiraalzeilen op het IJ tijdens Sail 1980 in Amsterdam

1980: 5e Lustrum Reünie Stamboek Ronde en Platbodemjachten in Leeuwarden/Grouw

Onze 5e lustrumreünie werd wederom gehouden in Friesland. Bijna 6 dagen met 230 schepen en prachtig weer. Om hier een min of meer volledig verslag van te schrijven is niet wel doenlijk en zou gewoon veel te veel worden. Ter bekorting worden dan ook de bijvoegelijke naamwoorden maar weggelaten, het zouden toch allemaal herhalingen zijn van prachtig, fraai, schitterend, uitstekend enzovoorts. Zij die deelnamen weten het wel. Zij die niet aanwezig konden zijn kunnen deze bijvoegsels gerust overal bij denken. Het begon woensdag 23 juli in Leeuwarden. Het weekeinde leek het even of het ontstellende weer de boel letterlijk in het water zou laten vallen. Dinsdag verbeterde dit en woensdag zon.

pdf Het verslag is opgenomen in het Jaarverslag 1980


Evenementen in 1977

1977: Zomerreünie SSRP in Groningen/Zoutkamp

In Groningen begon het. Wel wat oponthoud en zelfs averij in sluizen en bij bruggen en dan die doordringende regen op die vrijdagavond 1 juli. Toch kon dit alles nauwelijks spelbreker zijn bij het verzamelen van de vloot en de onderlinge ontmoetingen van de vrienden op de ligplaats voor het station midden in de stad. Het stralende weer op de vroege zaterdagmorgen maakte de afvaart uit Groningen naar Zoutkamp tot een prettige belevenis. Duidelijk was nog waar te nemen aan oude gedeelten van de kade dat Groningen tot voor honderd jaar nog een zeehaven was.

pdf Het verslag is opgenomen in het Jaarverslag 1977

1977: SSRP Zomerreünie Groningen - Zoutkamp 1, 2 en 3 juli (Boekje Bureau Voorlichting Provincie Groningen)

De Stichting Stamboek Ronde- en Platbodemjachten hield op 1, 2 en 3 juli 1977 haar traditionele zomerreünie in de provincie Groningen. Ondanks het slechte weer was het schitterend om de meer dan 100 oude zeilschepen te zien liggen tegenover het hoofdstation te Groningen, waar een vlootschouw gehouden werd. De volgende dag ging men in alle vroegte op weg naar Zoutkamp, waarbij nog een stop in Garnwerd op het programma stond. Aan het eind van de middag bereikte de vloot Zoutkamp.

Bureau Voorlichting Provincie Groningen over de SSRP Zomerreünie 1977Evenementen in 1975

1975: 4e Lustrum Reünie Stamboek Ronde en Platbodemjachten op het Snekermeer

Dat in de stad Sneek zelf geen ligplaats te vinden zou zijn voor alle deelnemers was vanaf het begin duidelijk. Daarorn werd besloten de gehele reünie te concentreren op en om het Kolmeersland, dat daartoe geheel voor de reünie werd gereserveerd. Het was daar op het Sneekermeer een .Jrnposant gebeuren" zoals een krant schreef. En de Friese kranten schreven heel wat over de reunie. Imposant was het inderdaad. Een vloot van niet minder dan 240 schepen met daartussen onze beschermvrouwe aan boord van de Groene Oraeck. Het weer was uitstekend, het Friese land op zijn mooist en de stemming onder de deelnemers voortreffelijk.

pdf Het eigen verslag is opgenomen in het Jaarverslag 1975


 

Evenementen in 1973

Waterkampioen augustus 1973 nr17 - Ronde en Platbodemjachten in 17e eeuws decor

Het is gemakkelijk voor te stellen dat een oude Monnickendam¬mer met een enigszins schorre stem zei, per slot van rekening was er al twee weken feest, "t is net of ik weer als jongetje op de haven terug kijk, al die oude schepen weer terug, gelukkig dat ze niet allemaal verrot zijn'. Waarschijnlijk zijn er maar weinig stadjes in Nederland die van oudsher de natuurlijke achtergrond kunnen vormen voor een vloot oude vissers- en vrachtschepen. De 184 ronde en platbodems die meededen aan de jaarlijkse reünie op 20, 21 en 22 juli van de Stichting waren dan ook weer thuis, terwijl het feestelijk gewoel buiten de haven meehielp om de stemming aan de steigers er in te brengen. Tijdens het waterfeest dat vrijdagavond werd gehouden, bleek duidelijk dat de twee tijdsbeelden, dat van de zeventiende eeuwse feest en een bedrijvige haven van zo'n honderd jaar geleden, wonderwel met elkaar konden bestaan. De eigenaars en bemanningen van de schepen tooiden zich in oude kostuums en knalden er lustig op los.

pdf Waterkampioen augustus 1973 nr17 - Ronde en Platbodemjachten in 17e eeuws decor

1973: Tijdschrift "Watersport": SSRP Reünie Monnickendam

Er komt heel wat kijken om zo'n kleine 200 ronde en platbodemjachten bij elkaar te krijgen. Er zijn wel zo'n duizend jachten ingeschreven bij de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten, maar ze liggen over heel Nederland en zelfs daar buiten verspreid. Toch lukte het de organisatoren om 170 klassieke jachten naar Monnickendam te krijgen. De deelnemers kwamen niet alleen voor hun reünie, maar ook om samen met de Monnickendammers feest te vieren. Anno 1973 werd de slag op de Zuiderzee anno 1573 herdacht! 
Elk jaar komen er weer nieuwe jachten naar klassiek model bij. Andere oudere jachten hebben een verjongingskuur ondergaan, maar we mogen wel zeggen dat de eigenaars van deze jachten - zonder uitzondering - al het mogelijke in het werk stellen om hun jacht zo fraai mogelijk te maken en te houden. Dat is niet altijd een kwestie van geld, maar meer een zaak van persoonlijke inzet.

pdf Tijdschrift "Watersport" 1973: SSRP Reünie Monnickendam 1973

Vereniging Stadsfeesten IJlst organiseert in 1973 een Stadsfeest met als hoogtepunt een Vlootschouw

Op 6 september 1973 vierde H.M. Koningin Juliana haar 25 jarig jubileum als vorstin. Daarom organiseerde IJlst in september 1973 een stadsfeest met als hoogtepunt op zaterdag 8 september een Vlootschouw voor Ronde en Platbodemschepen.

Uitnodiging
"Van 5 tot 8 september zullen er dit jaar weer stadsfeesten zijn in het stedeke IJlst. Deze datum houdt verband met de viering van het Regeringsjubileum van H.M. Koningin Juliana. De Vereniging Stadsfeesten IJlst stelt zich voor op zaterdag  8 september een Vlootschouw te organiseren van ronde en platbodemjachten net als enige jaren geleden. De schepen zullen op vrijdagavond 7 september IJlst binnen kunnen lopen; de vlootschouw zal dan op zaterdagochtend om ongegeveer 10.00 uur plaats vinden. Wij hopen dat ook dit jaar de Commissaris van de Koningin in staat zal zijn de vlootschouw op het Friese Statenjacht af te nemen. Het bestuur van de Vereniging Stadsfeesten Wist hoopt dat vele kapiteins hun steven richting IJlst zullen wenden op 7 september, ondanks de vergevorderde tijd in het jaar."

pdf Uitnodiging Vlootschouw in het kader van de Stadsfeesten IJlst 1973 en de deelnemerslijst

pdf Het eigen verslag van de SSRP is opgenomen in het Jaarverslag 1973

Evenementen in 1971

1971: Tijdschrift "Watersport": SSRP Reünie Enkhuizen

Er waren voor Enkhuizen opnieuw spannende tijden aangebroken. Een vloot ronde en platbodemjachten lag voor anker in het Krabbersgat. Er dreigde gevaar. Want in de vallende schemering waren zowel aan de noord- als aan de zuidzijde van het Krabbersgat grote eskaders waar-genomen. Terwijl tonnen pek en teer in brand werden gestoken om het water voor de stadswallen te verlichten en de verdedigers van Enkhuizen hun kanonnen vóórwarmden door wat in het wilde weg te schieten, kwam het ene eskader vóór de wind uit het noorden aanvaren. Juist voor de havenmond stootten ze op de uit het zuiden komende vloot. Het werd een fraai treffen met dof knallende kanonnen en honderden vuurkogels. Potten met bengaals vuur zetten de omgeving in een fel rode gloed en oranje rookpluimen zorgden voor een goed gelijkende wolk van kruitdamp. Kris-kras voeren de schepen door elkaar, gadegeslagen door de burgers van Enkhuizen die in groten getale op het havenhoofd en de wallen waren samengestroomd. Het treffen eindigde onbeslist en dat werd aanleiding voor alle schepen om de haven op te zoeken.

pdf Watersport augustus 1971 - Reünie Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten in Enkhuizen

pdf Het eigen verslag van de SSRP is opgenomen in het Jaarverslag 1971

Terug naar vorige pagina