Jaarverslag 1974

De Stichting streeft er naar en stelt er een eer in de jaarlijkse reunies volgens vaste regels te doen verlopen. Regels die daardoor als het ware zelf een tra¬ditie worden en op eigen wijze er toe bijdragen de aard van de Stichting te bevestigen. Aldus vormt de uitreiking van de W. H. de Vos-prijs een vast onderdeel èn een hoogtepunt van de gemeenschappelijke maaltijd tijdens de zomerreünie.

De WH de Vos-prijs

Dit jaar was het de 17e keer dat deze wisselprijs werd uitgereikt aan degene die zich naar de mening van het Stichtingsbestuur in een bepaald jaar bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het door de Stichting nagestreefde doel, het behoud van onze traditionele ronde en platbodemjachten. Het kan z'n nut hebben een ogenblik op de geschiedenis van deze prijs terug te zien:

Op 23 december 1914 bestelde de heer W. H. de Vos te Dordrecht een „plezier-vaartuig model Lemmerjacht" bij de scheepswerf Firma Gebr. de Boer te Lemmer. Dit schip, 'ONRUST' genaamd, werd in 1915 te water gelaten en bleef tot aan zijn dood in 1957 eigendom van de heer de Vos. Het prachtige schip, 15 meter lang, 4.50 meter breed en met een totale zeiloppervlakte van 150 m2, was een sieraad van de Nederlandse wateren en in menige wedstrijd een der snelste deelnemers. Toen in 1956 werd besloten tot de bouw van een Prinsessejacht voor H.K.H. Prinses Beatrix, werd het ontwerpen daarvan toevertrouwd aan dezelfde werf die de 'Onrust' had gebouwd. Bovendien werd toen de 'Onrust', die dezelfde hoofdafmetingen had als het te bouwen Prinsessejacht, opgemeten en in tekening gebracht en de 'Groene Draeck' ten slotte gebouwd naar de lijnen die hetzelfde karakter vertonen als de 'Onrust'.
 
De heer de Vos overleed op 15 juli 1957 te Dordrecht. Teneinde de nagedachtenis van hun vader te eren, boden zijn beide zoons aan de Stichting een wisselprijs aan, bestaande uit een zilveren model van de Onrust, nauwkeurig op schaal gemaakt door de zilverfabriek Hooykaas te Schoonhoven. De Stichting aanvaardde deze wisselprijs in dankbaarheid.

pdf Jaarverslag 1974

Terug naar vorige pagina