Jaarverslag 1978

Ook voor 1978 mogen we terugzien op een voor de Stichting geslaagd jaar. Onze doelstelling, „Bevordering van de belangstelling voor het ronde- en platbodemjacht", werd ook dit jaar weer uitgedragen door het voortdurende werk van het verschaffen van in- en voorlichtingen, tekeningen en niet te vergeten het uitgeven van onze publicaties. Tevens kon dit ruimschoots geschieden door het organiseren van en/of medewerken aan vele evenementen en manifestaties. Aankondiging en verslag van deze gebeurtenissen in de publiciteitsmedia gaven veelal gelegenheid ons streven grotere bekendheid te geven.

Publicaties

Na het verslag van de belevenissen nog enige van de andere Stichtings-aangelegenheden. Rondzending van de volgende (tweede) publicatie kon volgens plan in het voorjaar geschieden. Uitgegeven is nu tot en met bladzijde 93. Bij de samenstelling van de derde zending is enige tegenslag ondervonden. Gehoopt wordt deze toch nog zo snel mogelijk te kunnen distribueren.

pdf Jaarverslag 1978

Terug naar vorige pagina