Jaarverslag 1979

Tussen alle evenementen door werd de Stichting in menig opzicht betrokken bij het vele dat ten behoeve van restauraties, onderhoud en uitbreiding van de vloot wordt gedaan. De daarbij gestelde vragen om advies, voorlichting en steun zijn helaas niet altijd bevredigend te beantwoorden. Zij stimuleren echter steeds opnieuw tot verdieping van de functie van de Stichting.

Restauratie Snik

Gemeld kan worden dat de opbouw van onze Snik bij de werf 't Kromhout te Amsterdam gestaag vordert. Helaas zijn de resultaten van onze oproep tot bijdrage in het niet subsidiabele deel van de kosten - tot nog toe - nogal karig gebleven, de wel - soms gulle - gevers niet te na gesproken. Las u, wellicht ongewild, over de desbetreffende kleine lettertjes heen op de rondgezonden accept-girokaart voor uw normale jaarlijkse bijdrage? Ook dit jaar willen we uw, misschien vergeten bijdrage, voor dit culturele aspect van onze stichting nog gaarne ontvangen, zodat we onze, tot originele trekschuit opgebouwde Snik op de Internationale Tuinbouwtentoonstelling 1982 publiekelijk kunnen vertonen alvorens deze ten behoud voor ons nageslacht aan het Nederlands Historisch Scheepvaart Museum te Amsterdam over te dragen.

pdf Jaarverslag 1979

Terug naar vorige pagina