Jaarverslag 1972

Telkenjare bij het schrijven van dit verslag constateer ik met dankbare verwondering dat de opgaande lijn zich bij de Stichting blijft voortzetten, dat het aantal schepen in het stamboek weer is toegenomen, dat opnieuw enige schepen grondig en fraai zijn gerestaureerd en dat de verschillende reünies en manifestaties voor alle betrokkenen een succes waren.

Het bouwen van een nieuwe houten boeier

Een wel heel bijzonder plan heeft de heer van Heyst uit Eindhoven. Deze gepen­sioneerde Philipsman is bezig een lang gekoesterde, moeilijk uit te voeren wens tot werkelijkheid te maken, namelijk het bouwen van een nieuwe houten boeier, geheel overeenstemmende met de in 1877 door Eeltjebaes gebouwde 'Constanter'. De manier waarop de heer van Heyst te werk gaat is zeker de moeite waard hier kort weer te geven. Uitgangspunt waren de Stichtingstekeningen van de 'Constanter'. Aan de hand daarvan werd eerst een halfmodel vervaardigd 1 : 10, gemaakt van 2.5 mm. radiaal gezaagd eikenhout. Vervolgens werd begonnen met het maken van 9 mallen uit oude brede vloerdelen. Elke mal bestaat uit 18 stukken, d.w.z. twee helften van ieder 9 stukken. Wan­neer te zijner tijd de huid en de definitieve spanten en wrangen zijn aange­bracht, kunnen deze bouwmallen onbeschadigd worden weggenomen.

De bouwmallen worden tot stevenhoogte verlengd, ondersteboven opgesteld en vastgebout op twee lange baddings. Het schip wordt dus op z'n kop gebouwd. Zodra de huid tot het berghout is aangebracht, wordt de hele zaak omge­draaid en in drie jukken geplaatst. De spanten en waarschijnlijk ook de wrangen worden gelamineerd, dat wil zeggen opgebouwd uit dunne stroken die warm in mallen worden gebogen en kookvast verlijmd. Dit gehele meerjaren, eenmans karwei wordt uitgevoerd in een loods van de Aeroclub waar cirkelzaag, draai­bank, lasapparaat, boormachines en lijmklemmen etc. ter beschikking staan.

Een enorm karwei en een geweldig plan, waarvoor we niet anders dan de grootste bewondering kunnen hebben en waarmede wij de heer van Heyst alle succes toewensen.

pdf Jaarverslag 1972

Terug naar vorige pagina