Amsterdam: Zeilvereniging Het Y

Zoals de naam al doet vermoeden, ligt de oorsprong van Zeilvereniging Het Y in Amsterdam. In 1884 besluit een aantal zeilers dat regelmatig op het IJ zeilt, een 'bond' op te richten. Men denkt aan een overkoepelende organisatie waarvan zowel verenigingen als personen lid kunnen worden. Nadat dit besluit is uitgevoerd, blijken de gevestigde verenigingen echter niet bereid zich onder het gezag van een dergelijke organisatie te stellen. Eind 1884 komen opnieuw enkele IJ-zeilers in het Amsterdamse bierlokaal Bavaria bijeen. Een georganiseerde eerste tocht, naar Zaandam, valt zozeer in de smaak dat dit op 3 april 1885 resulteert in oprichting van Zeilvereeniging Het IJ (dan nog gespeld met de lange IJ).

In 1890 heeft het oorspronkelijke initiatief alsnog succes als de oprichters van Zeilvereeniging Het IJ -gesteund door anderen- opnieuw het voortouw nemen en het verbond wordt opgericht van de “Verbonden Zeilvereenigingen van Nederland en België. Zo stond Het Y aan de wieg van wat later het Koninklijk Nederlands Watersportverbond ging heten, nu algemeen bekend als hét Watersportverbond. Zeilvereniging het Y is tergelegenheid van het 100-jarig bestaan, op 18 november 1985 onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.

Boeier Mignon van H.J. van Meeteren, lid van Het IJ in 1889
Boeier Mignon van H.J. van Meeteren, lid van Het IJ in 1889

Het Y moet de eerste verenigingshaven aan de Westerdoksdijk in 1919 verlaten omdat de gemeente Amsterdam, na gereedkomen van het Centraal Station in 1889, andere plannen heeft met dit gebied. De nieuwe haven komt ook aan het IJ, maar nu aan de overkant, bij de Grasweg. De bouw van het nieuwe clubhuis en andere voorzieningen drukken zwaar op het financiële plaatje van de vereniging. Ook de crisisjaren ’30 doen Het Y geen goed.  Op 11 mei 1940, een de eerste dagen van de Tweede Wereldoorlog, brandt de haven bijna uit door een grote oliebrand op het complex van de Shellraffinaderij naast de haven.

De opslagtanks zijn door Engelse officieren aangestoken om te voorkomen dat de oliereserves in Duitse handen zouden vallen. Na de oorlog wil Shell uitbreiden en dringt aan op verhuizing van Het Y. Toch ziet de toekomst er zonnig uit. In Durgerdam wordt een nieuwe plek gevonden voor een jachthaven en herstelbetalingen voor de in de oorlogsjaren geleden schade bieden een oplossing voor de knellende financiële problematiek. Op 26 april 1952 wordt de nieuwe haven officieel door burgemeester d'Ailly geopend. Aanvankelijk maakt het bestuur zich nog ernstig zorgen of men de haven wel vol kan krijgen. Nu is er al sinds jaren een aanzienlijke wachtlijst. Later komen daar nog dependances in Enkhuizen (1969) en Marken (1975) bij zodat Zeilvereniging Het Y nu in drie havens aan het IJsselmeer faciliteiten biedt: Durgerdam, Marken en Enkhuizen.

De haven, aan de  Westerdoksdijk tot 1919, met  voornamelijk boeiers
De haven, aan de Westerdoksdijk tot 1919, met voornamelijk boeiers

125 jaar Zeilvereniging Het Y

Op de website van Zeilvereniging het Y staat bovenstaand stukje geschiedenis beschreven. Daarnaast zijn er ter gelegenheid van diverse jubilia een aantal boeken/publicaties uitgegeven, die op de website in PDF-vorm worden aangeboden. De laatste dateert van 2010 toen de vereniging haar 125-jarig bestaan vierde.

De geschiedenis van de vereniging bestaat uit grote en kleine gebeurtenissen. Voorspoed en tegenslag, feest en rouw, successen en missers wisselen elkaar af. Veel ervan is vastgelegd op schrift en in beeld. De historie van Het Y is al verschillende keren op papier gezet:

Vlagvertoon als communicatiemiddel stoelt op een rijke historie en is aan formele én veel informele regeltjes gebonden. Zeilvereniging Het Y besloot daarom in 1995 ter gelegenheid van haar 110-jarig bestaan een al eerder verschenen standaardwerkje te herdrukken: Het Dunboek over het Dundoek, geschreven door de bekende dichter en songwriter Ernst van Altena (1933-1999).

Terug naar vorige pagina