Langweer: Koninklijke Watersport Vereniging Langweer

Langweer ligt, qua bereikbaarheid, niet gemakkelijk, maar in vroeger tijd was het helemaal bar. Zodra regens de zandpaden, vanuit St. Nicolaasga en Idskenhuizen, onbegaanbaar maakten, waren de enige verbindingsmogelijkheden over het water. Waar onze broeders/zusters uit Grouw (1848) en Sneek (1851) zich konden permitteren voor hun plezier te zeilen, zelden de Langweerders uit pure noodzaak. Omringd door meren, moest men zich wel over het water verplaatsen, veel boeren hadden land over het water, waar in de zomer ook de koeien verbleven, en er twee keer gemolken moest worden. Wanneer de boer zijn boter wilde slijten, moest hij naar Sneek varen, de wekelijkse tocht was altijd een stille wedstrijd.

En zo kon in de avonduren van de 10e augustus 1859, in de bovenzaal van het nog immer bestaande café “De Drie Zwaantjes”, bekend bij elke zeiler in dit land, eigenaar toen Jan S. van Solkema, de oprichting plaats vinden. Er werden 33 handtekeningen gezet onder de handgeschreven oprichtingsakte en de statuten. Oprichters waren Wiebrandus T. van der Leij, Binne M. Maakal, en Wytze K. Hoogland . Commissarissen : Tjeerd van der Leij , Jacob Hepkema en Sjoerd W. Wielinga.

De vereniging ontwikkelde zich voorspoedig, organiseerde veel wedstrijden, gemiddeld 200-300 leden. In 1959 , bij het 100-jarig bestaan, werd de ZL de KZL , de Koninklijke Zeilvereniging Langweer. In 1988 werd de de haven “De Leyenspolder” overgenomen van de gemeente. De naam veranderde toen, tot spijt van de zittende voorzitter, in Kon. Watersport Vereniging Langweer, gezien de motorbootleden. Ondertussen is enige jaren geleden een roeiafdeling gestart, welke langzaam in deelnemers groeit. Thans wordt geprobeerd een jaarlijkse, landelijke, traditie te creëren met een sloepenrace, begin oktober. Vermeldenswaard is nog, dat t/m de lustrumviering in 2009, de naam Van Der Leij in het bestuur vertegenwoordigd is geweest , in totaal dus ook 150 jaar!! De laatste was Mevrouw Tineke van der Leij (thans erelid), de echtgenote van erelid Dirk van der Leij, die in oktober 2011 overleed. De KWVL is een bloeiende, gezonde vereniging, en het blijft opmerkelijk dat de KWVL in leeftijd de 7e vereniging van het land is, en de 6e Koninklijke, opgericht in een destijds zeker klein dorpje, ± 265 inwoners, thans ong. 900 a 1000. 

I www.kwvlangweer.nl

Terug naar vorige pagina