Jaarverslag 1977

De in het vorig jaarverslag aangekondigde publikaties werden, getuige de reacties en ook de bestelling van de verzamelband, met veel genoegen ontvangen. Distributie van de vervolguitgave kunt u in het komend voorjaar tegemoet zien. Voor volgende jaren staan al enige onderwerpen op het programma en zijn reeds medewerkers gevonden. Naar voren kwam dat, willen wij zo volledig mogelijk voldoen aan het gestelde in artikel 3 van onze statuten, naast een kern van enthousiaste en redigeer-produktieve liefhebbers, er een grote behoefte bestaat aan scheepsopmetende en/of -tekenende liefhebbers die ons bij huidige en komende studies van schepen willen en kunnen bijstaan.

Scheepstimmerwerf

Noem het nostalgie of herwaardering van oude waarden, of wat u maar wilt. Maar het leeft. Zoals u heeft kunnen lezen in het, door ons gewaardeerde, nieuwe blad Spiegel der Zeilvaart" - houwen zo -, kwam de aloude werf van Zwolsman „De Hoop" in Workum nu als stichting Zwolsman, scheepstimmerwerf, weer tot nieuw leven.
Wat, naast dat artikel, dezerzijds nog graag onder de aandacht gebracht wordt is dat enige van onze „bestuurs"-vrienden reeds lange tijd, particulier,  met de oude heer Zwolsman in onderhandeling waren om de werf voor ondergang te behoeden. Zoals u heeft kunnen lezen speelden familieleden en erfgenamen daar een grote rol in. Zij, die bestuursleden, en wij, zijn alleen maar blij dat een modes gevonden is het opnieuw voortbestaan van deze werf te verzekeren.

Wat kan dan mooier zijn bericht van de nieuwe bedrijfsleiding te ontvangen dat één van onze oude schepen, de tjotter „Arken", vermoedelijk gebouwd door Eeltje Holtrop van der Zee, tussen 1870 en 1880, in 1947 door de toenmalige eigenaar naar Zweden gebracht, nu door haar latere eigenaar terug gebracht is naar haar geboorteland omdat, zoals hij het uitdrukte, daar de kans voor een toegewijde eigenaar groter lijkt. Een fraaier compliment voor de doelstelling van onze stichting lijkt nauwelijks mogelijk.

pdf Jaarverslag 1977

Terug naar vorige pagina