Jaarverslag 1967

Het wordt voor Uw secretaris overigens steeds moeilijker een verslag van een zomerreünie samen te stellen, omdat telkenmale opnieuw loftuitingen in nog sterker overtreffende trap dan het voorgaande jaar moeten warden gezocht om het succes van een dergelijke reünie te beschrijven. Toen de eerste plannen ontstonden om naar Hellevoetsluis te gaan, rees er bij velen twijfel aan de juistheid van deze keuze: het was ver weg; er leek betrekkelijk weinig accommodatie te zijn; het Haringvliet zou bij een beetje wind een onherbergzaam water kunnen worden; zouden er wel voldoende deelnemers komen? Hoe anders is dit alles uitgekomen. Het Haringvliet bleek een prachtig zeilwater te kunnen zijn; de accommodatie in Hellevoetsluis was, dank zij de medewerking van velen, uitstekend; wij hadden het mooiste weer, dat wij ons konden verlangen en het aantal deelnemende schepen was opnieuw groot.

Het Jaarverslag van 1967

Chronologisch had dit verslag uiteraard dienen te beginnen met de winterreunie in het Marine Etablissement te Amsterdam. Voor de gastvrijheid en de medewerking van de Commandant Maritieme Middelen daarbij ondervonden, zijn wij ten zeerste dankbaar. Ook voor de winterreünie geldt, dat wij de overtreffende trap opnieuw moeten gebruiken: er waren niet minder dan 530 deelnemers aanwezig, welk groot gezelschap de ruime zalen van de Marinekantine - indirect resuItaat van de Amsterdamse tunnelbouw - spoedig vulde met een genoegIijke en gezellige sfeer. Of dit grote nantal deelnemers te danken was aan het feit dat wij 's lands hoofdstad als plaats van bijeenkomst hadden uitgekozen dan wel aan het feit dat de film "Van Klik tot Kluiver" ten doop werd gehouden zij buiten beschouwing gelaten. Deze Stichtingsfilm werd in ieder geval met veel waardering door het gezelschap ontvangen en bij beide vertoningen die op die middag werden gegeven, was de bioscoopzaal geheel gevuld.

Aan het tot stand komen van de film zelf zou een apart verhaal te wijden zijn. Vermeld zij slechts dat het voor alle direct daarbij betrokkenen een pak van het hart was toen op de avond voor de dag van vertoning met het laatste vliegtuig uit Londen de afgewerkte copie nog net op tijd in ons land arriveerde. Aan de heer J.E. Van der Dussen, de man die met een aantal anderen, waaronder wij in het bijzonder de heer van Gils willen noemen, decamera hanteerde en de gehele montage van de film verzorgde, werd als waardering voor zijn werk de Van Waning-prijs uitgereikt. 

pdf Jaarverslag 1967

Terug naar vorige pagina