Behoud? Daarom!

Bewegende beelden van Ronde en Platbodemjachten en de wereld daaromheen

Zolang de Stichting Ronde en Platbodemjachten bestaat, maar ook daarvoor, zijn er professionals en enthousiastelingen bezig onze schepen in beelden te vangen. Foto's zijn er van voor 1900 en toen de eerste filmcamera's gemeengoed werden, kwamen er ook bewegende beelden beschikbaar. In diverse filmarchieven kunt u die beelden vinden, die tegenwoordig ook vaak op het Internet te vinden zijn.

Van Klik tot Kluiver

Tijdens de winterreünie van de Stichting Stamboek Ronde en Plat-bodemjachten, die op 18 februari 1967 te Amsterdam werd gehouden, is de door de filmdienst van de Nederlandse Sportfederatie in opdracht van de Stichting vervaardigde film over deze schepen in première gegaan. Het is een 16 mm kleurenfilm met de aardig gevonden titel „Van klik tot kluiver" en een speelduur van ongeveer 25 minuten. De begeleidende tekst wordt uitgesproken door Bert Garthoff.
De film laat eerst een aantal thans nog varende typen zien, zoals punters, boeiers, Friese jachten, botters, schokkers enzovoort, vervolgens een groot aantal scheepsversieringen als roerklikken en -leeuwen, -beren e.d., mastschilden en mastwortels, beretanden, bedelbalken enzovoort; hierna komen het admiraalzeilen en de daarbij plaatsvindende waterfeesten aan de beurt en de film eindigt met opnamen van het bouwen en herstellen van deze schepen, het vervaardigen van de versieringen, kortom het eeuwenoude scheepsbouw-ambacht. Het slotbeeld is een „shot" van de varende 'Friso', het Friese statenjacht.

Van Klik tot Kluiver

Van Klik tot Kluiver

SSRP 50 jaar: Behoud? Daarom!

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de SSRP in 2005 is er een 'verzamel'-film gemaakt, die bestond uit beelden van 'Klik tot Kluiver', maar ook uit beelden van de Friese Reünie en ander materiaal wat op dat moment beschikbaar was. De film heeft in die dagen vaak als achtergrond invulling gediend.
Vanwege de lengte van de film hebben we hem in 4 stukken moet opdelen, maar het is absoluut de moeite waard om eens een deel of zelfs alles te bekijken.

Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten - Behoud? Daarom! (1)

Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten - Behoud? Daarom! (1)

 

Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten - Behoud? Daarom! (2)

Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten - Behoud? Daarom! (2)

 

Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten - Behoud? Daarom! (3)

Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten - Behoud? Daarom! (3)

 

Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten - Behoud? Daarom! (4)

Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten - Behoud? Daarom! (4)
Terug naar vorige pagina