Jaarverslag 2005

Voorwoord Jaarverslag 2005

Het afgelopen jaar was voor zowel SSRP als VSRP in vele opzichten bijzonder. Wij vierden het 50-jarig bestaan van de SSRP met een prachtige reünie in Grouw en niet lang daarna was er een grote deelname van onze vloot aan Sail 2005. Hoewel het zeilweer in augustus meestal niet datgene was waar wij op hoopten, werd zowel het admiraalzeilen in Grouw als Sail begunstigd door goede omstan-digheden. Wellicht dat de aanwezigheid bij beide eve-nementen van leden van ons Koninklijk Huis hiertoe bijdroeg. In dat geval moeten we overwegen onze Beschermvrouwe of haar familie te verzoeken ook in de komende jaren onze reünies bij te wonen.

Het Jaarverslag van 2005

Het was een prachtig gezicht om in Grouw zo’n overweldigen-de vloot te zien varen die bovendien manoeuvreerde of ze dit al jaren zo gedaan hadden. Wij zijn ervan overtuigd dat niet alleen de deelnemers maar ook het publiek en onze Admiraal genoten hebben. Als gevolg van deze evenementen was dit jaar de aandacht van het SSRP bestuur wat minder op haar behoudstaken gericht. Het feit echter dat 50 jaar een dergelijk groot aantal schepen in ons Stamboek ingeschreven is en dat de aandacht voor onze schepen zo groot is getuigt ervan dat alle moeite die wij ons in de afgelopen jaren hiervoor getroost hebben niet zonder gevolg gebleven is.
Daarnaast blijken de door de VSRP georganiseerde evenementen ervoor te zorgen dat een groot aantal scheepseigenaren en hun bemanningen elk jaar hier niet alleen veel plezier aan beleven maar ook steeds weerkerende goede contacten opleveren. De her-nieuwde deelname van onze jeugd geeft ons goede hoop dat ook in de toekomst dit enthousiasme behouden zal blijven.
De formule die wij in het verleden kozen waarbij VSRP voor de ledenevenementen en SSRP voor de behoudstaak verantwoordelijk is werkt zo effectief dat wij hier verder vorm en inhoud aan gaan geven. Het enige minpunt hierbij is dat met zoveel te vervullen bestuursfuncties wij soms moeite hebben in even zo-vele vacatures te voorzien. Ook daar streven wij waar mogelijk naar verjonging maar helaas is dat niet altijd mogelijk gezien de vele activiteiten die onze jongere leden in hun werkzaam leven moeten ontplooien.
Toch ook hier een oproep, gezien de vacatures die het komend jaar ontstaan, bij uzelf te rade te gaan of en hoe u zich kunt inzetten voor onze gezamenlijke doelstellingen en belangen. Terugziend op 50 jaar behoudstaak kunnen wij tevre-den zijn. Laten wij hopen dat de komende 50 jaar ook zo succesvol zullen verlopen voor VSRP en SSRP.

pdf SSRP Jaarverslag 2005

Terug naar vorige pagina