Verslag 1958 van de secretaris over de periode 1 December 1957 tm 30 November 1958

Ronde- en Platbodemjachten wekken maar al te gemakkelijk associaties op met het begrip ouderdom. Daarom is het ongetwijfeld verheugend, dat in het afgelopen jaar 2 Juniores zich bij de Stichting als "Vriend" hebben angesloten. Twee jeugdige liefhebbers die het voorbeeld van hun ouders hebben gevolgd en hun hart onze oude stoere schepen hebben verpand. Er zijn overigens ongetwijfeld nog wel meer jeugdige bewonderaars van het Ronde- en Platbodemjacht, en hun aanwezigheid geeft het vertrouwen, dat ook in de toekomst deze schepen in ere zullen blijven.

 

Nieuwe eigenaars heb­ben zich laten inschrijven

Over het algemeen trouwens heeft het afgelopen jaar opnieuw een toeneming van de belangstelling voor de oude scheeps­typen en voor het werk der Stichting getoond. Nieuwe eigenaars heb­ben zich laten inschrijven, vele schepen zijn hersteld en verfraaid, nieuwe schepen werden gebouwd. Helaas was er ook wel eens een te­genslag en moest bijv. een oude hoogaars in handen van de sloper worden gegeven, terwijl andere schepen naar het buitenland werden verkocht. Daar staat echter weer tegenover, dat uit België schepen naar Nederland terugkwamen en een fraaie, grote, in het buitenland gebouwde botter aan de Nederlandse jachtvloot werd toegevoegd. Vermelding verdient voorts het feit dat een Lemsterhengst in het Stamboek werd ingeschreven. Deze kruising van twee volbloed-schepen, n.l. de Lemsteraak en de Zeeuwse hengst, heeft een nieuwe "volbloed" doen ontstaan waarvan de zeileigenschappen door de Zeeuwse vissers zeer werden en nog worden gewaardeerd en het thans ingeschreven jacht is het eerste van dit type dat het stamboek komt.

pdf Verslag van de secretaris over de periode 1 December 1957 tm 30 November 1958

Terug naar vorige pagina