Verslag 1957 van de secretaris over de periode 1 December 1956 tot 1 December 1957

De Ronde en Platbodemjachten hebben ook in 1957 gunstig gevaren en de belangstelling voor het werk en de doelstelling der Stichting blijft groeiende. Het aantal jachten dat thans in het Stamboek is opgenomen, bedraagt 289, ingeschreven onder niet minder dan 38 verschillende benamingen. Een duidelijke omschrijving van al deze soorten Ronde- en Platbodem-jachten en een vastlegging van ieders typische kenmerken lijken van veel nut.

H.K.H. Prinses Beatrix verklaarde zich bereid het Beschermvrouwschap der Stichting te aanvaarden

Het was voor onze Stichting bijzonder verheugend, dat H.K.H. Prinses Beatrix zich bereid verklaarde, het Beschermvrouwschap der Stichting te aanvaarden vanaf het ogenblik dat Zij eigenares werd van de Lemsteraak "DE GROENE DRAECK". De Stichting en alle Vrienden van het Ronde- en Platbodemjacht zijn bijzonder dankbaar voor de belangstelling die de Prinses op deze wijze opnieuw heeft willen tonen voor de watersport en in het bijzonder voor de instandhouding van de oud-Nederlandse scheepstypen.
De tewaterlating en de overdracht van "DE GROENE DRAECK" waren twee bijzondere gebeurtenissen in het afgelopen jaar. Dit fraaie en sierlijke schip is een belangrijke aanwinst voor de vloot der Ronde Jachten. - Het is verheugend, dat de door de Stichting aangeboden roerversiering door Mevrouw Schouten in zo goede vorm is gemodelleerd en dat de draak zijn plaats op het roer met zwier en rechtmatige trots inneemt.

pdf Verslag van de secretaris over de periode 1 December 1956 tot 1 December 1957

Terug naar vorige pagina