Jaarverslag 1983

Konden wij in het vorige jaarverslag gewagen van 1982 als een jaar voor de zeilers, nu mogen wij vermelden, dat na een nat voorjaar ons een zomer is gegeven zo mooi als in de statistieken maar zelden voorkomt. Het jaar 1983 startte voor de liefhebbers van scheepvaartmusea met het bericht, dat de heer J.H. van Beylen, afdelingshoofd van het Scheepvaartmuseum Steen te Antwerpen, met stille trom met pensioen is gegaan. Zijn verdienste is iedere ingewijde bekend en blijkt voorts uit het feit, dat hij sedert 1981 voorzitter is van de Executive Council van Maritime Museums. In 1977, tijdens de zomerreünie te Zoutkamp reikte de heer Huitema de W.H. de Vos-prijs uit aan de heer van Beylen voor zijn werk, waardoor het doel van de Stichting Stamboek wordt bevorderd.

Restauraties

De bekende tjottervloot van de Jeugdherberg 'It Beaken' te Heeg was aan een grote opknapbeurt toe. Met man en macht, onder leiding van de jeugdherbergvader, de heer Sanders, is men met het grote karwei begonnen. Het belang van het behoud van deze schepen, waarmee onze jeugd kennis kan maken met het zeilen in ronde schepen, deed het Stichtingsbestuur besluiten zich sterk te maken voor het verkrijgen van subsidie. Op voorstel van onze zijde adviseerde de Federatie van Oud Nederlandse Schepen positief, toen de Stichting Nederlandse Jeugdherberg Centrale een subsidie-aanvraag indiende bij het Prins Bernhard Fonds. Het verheugde ons dan ook zeer, dat een belangrijk bedrag door dit fonds werd toegekend.

pdf Jaarverslag 1983

Terug naar vorige pagina