Stichting Friese Tjottervloot

Het doel van de Stichting Friese Tjottervloot is het behouden van 10 tjotters en 1 Fries jacht. Met hulp van vrijwilligers willen we de tjottervloot in optimale staat van onderhoud brengen en houden. Daarnaast is het doel van de stichting om zo veel mogelijk mensen te laten zeilen in de tjotters. Een belangrijke activiteit daarbij is de jeugd weer warm maken voor de traditionele scheepjes. Daarom is in 2015 samen met de Watersportvereniging Heeg een nieuw zeilcentrum gebouwd direct aan het Hegermeer.
De bootjes zijn geen museumstuk, maar varen op de Friese meren. Hoe meer er mee gezeild wordt, hoe beter. Daarom zijn de bootjes niet alleen te bekijken, maar ook te huur. Het onderhoud van de klassieke bootjes wordt mogelijk gemaakt door vele helpende handen van vakmensen, vrijwilligers en donateurs.

De vloot verkeert momenteel weer in fonkelende staat. Het verhaal van deze vloot is daarmee dan ook nog lang niet uit. Alle scheepjes van de Tjottervloot zijn ingeschreven in het Stamboek.

 

Alle schepen

Overzicht van de schepen van de Friese Tjottervloot

Leeuwarder Courant 5 november 2016: Spannende reis tjotters

De tjotters 'Wylp' en 'Wink' ziet de Stichting Friese Tjottervloot voorlopig niet terug. Ze gaan op transport naar Australië. De reis is niet zonder gevaar. Met uiterste precisie worden twee van de tien kostbare tjotters in een zeecontainer geschoven. De tjotters worden verscheept naar Tasmanië. Daar wordt in februari herdacht dat Abel Tasman 375 jaar geleden het gebied heeft ontdekt. De organisatie heeft gevraagd of Nederland met traditionele schepen hier aan wedstrijden en demonstraties wil deelnemen. Toen kwam de Hegemer Stichting in beeld. Het transport luistert nauw. Voor de oude houten schepen zijn de temperatuur en luchtvochtigheid van groot belang. Daarom worden ze verplaatst in een container met koeling. Zo'n 5 tot 10 graden en een luchtvochtigheid van 85%, dat zijn de beste omstandigheden.

Lees het Nieuwsbericht: Spannende reis tjotters


 

De website en de nieuwsbrieven

De Friese tjottervloot heeft in mei 2013 deelgenomen aan het evenement La semaine du Golfe 2013 (Golfe du Morbihan, Bretagne Frankrijk). Op hun website wordt daar, naast alle andere interessante informatie, uitgebreid verslag van gedaan. U kunt u ook abonneren op hun digitale Nieuwsbrieven.

I www.friesetjottervloot.nl


 

't Sylhûs, het nieuwe onderkomen voor de tjotters in Heeg geopend op 30 april 2014

In Heeg is zaterdagmiddag 30 april 2014 het nieuwe gebouw van de Stichting Friese Tjottervloot en de Watersportvereniging Heeg officieel geopend. De naam, 't Sylhûs, werd spectaculair onthuld met de "lancering" van een gehandicapte 16m2 vanaf een schans (links op de foto). Het is een prachtig clubhuis geworden voor beide organisaties, gesitueerd aan de passantenhaven aan het Heegermeer. Als u in de buurt bent, moet u beslist even gaan kijken. En .... u kunt altijd een vaartochtje maken in één van de schitterende tjotters, die nu een mooie plaats hebben gekregen in het nieuwe schiphuis.

De 16m2 onthult op de zijkant de nieuwe naam 't Sylhûs
De 16m2 onthult op de zijkant de nieuwe naam 't Sylhûs

 

Waterkampioen 1977 - Heit Piersma met pensioen

Jeugdherbergvader van Heeg, kunstschilder, beeldhouwer, tjottergek en zeilinstructeur Pieter Piersma gaat het kalmer aan doen Heit Piersma is gepensioneerd. Heel gewoon, net als ieder ander die lang genoeg heeft gezwoegd om te beginnen aan de welverdiende rust. En toch ligt het bij Heit wat anders, want hij was niet zomaar een loon-trekker - van beroep vader van een jeugdherberg - maar veeleer een begrip. In Friesland en het naburige Hol¬land. En zelfs tot over de grenzen. Heit Piersma is geboren als Pieter Piersma in 1916. Hij volgde een opleiding voor timmerman en besloot vervolgens kunstschilder te worden. En dat werd hij: kunstschilder met af en toe houtsnijwerk en beeldhouwen als bijvakken.
Het enige dat Heit over de oorlog kwijt wil, is dat hij op een goede dag een tjalk voorbij zag komen en dat er toen een vonk oversprong. Tjalken had hij al vele malen aanschouwd, maar de ze keer gebeurde er iets. Deze keer zag hij zichzelf aan het helmhout staan. En was het schip in zijn verbeelding een opleidingsschip voor de jeugd. Een zeilende zeilschool, dat zag Heit en daar wilde hij na de oorlog mee van start gaan. Het is niet zover gekomen, want Heit, die toen overigens nog steeds gewoon Pieter heette, zag na de oorlog advertenties waarin een jeugdherbergvader voor Terschelling en ééntje voor Heeg werden gevraagd. Terschelling zag hij wel zitten en op Heeg schreef hij ook maar - niet wetende dat het om één en dezelfde instantie ging - omdat je dan twee kansen hebt. Enfin, er komt een sollicitatiegesprek en het gaat allemaal best. Het gesprek is afgelopen en er wordt Heit gevraagd wat voor vergoeding hij wenst te ontvangen voor de gemaakte reiskosten. 'Niets', zegt Heit, 'want ik ben komen zeilen'. Dat antwoord bezegelt zijn lot. Hij gaat niet naar Terschelling, maar naar Heeg. En vond dat ook best.

pdf Waterkampioen 1977 - Heit Piersma met pensioen

Spiegel der Zeilvaart februari-maart 1996 nummer 2 - Tien tjotters en een Fries jacht van de ondergang gered

In 1945 zeilden Mem en Heit Piersma naar Leeuwarden, waar zij zouden gaan solliciteren naar de baan van jeugdherbergbeheerder op Terschelling. Het waaide uit de lijken, Mem was bleek geworden. In Leeuwarden wilde men hem de reisvergoeding geven, maar toen Heit zei dat een zeilboot nogal zuinig vaart, werd hij in tegenstelling tot zijn wens beheerder van de jeugdherberg in Heeg, omdat daar een aantal tjotters lagen.
Door de jaren heen begon men zich op de jeugdherberg te realiseren dat men in het historische erfgoed van Friesland zeilde. De tjotters waren getuigen bij de oprichting van de Stichting Stamboek Ronde- en Platbodemjachten begin vijftiger jaren.
De tijd veranderde. Om hen heen ontstonden vele zeilscholen die polyester of stalen zeilschepen aanschaften waarin veel meer cursisten konden zitten dan de vier in een tjotter. In 1977 gingen Heit en Men met vervroegd pensioen.
In de jaren negentig moesten jeugd-herbergen zelfstandige ondernemingen worden die de concurrentiestrijd moes¬ten aangaan. De jeugdherberg in Heeg ging ten onder. De tjotters moesten worden verkocht. Eind jaren zeventig was er een vriendenkring van de tjottervloot ontstaan en die luidde de alarmklok. In 1993 ging een kleine groep liefhebbers waaronder de heer Wegener Sleeswyk aan het werk. Hij had zelf op jonge leeftijd les gehad van Heit dus hij kende de historische waarde van de vloot. Er werd een Stichting in het leven geroepen om te kijken of de tjottervloot in zijn geheel gehandhaafd kon blijven. Men vond een aantal financieel geïnteresseerden en dat leidde in december 1995 tot de koop van de gehele vloot door de Stichting. Men had een deel van het Friese erfgoed gered.

pdf Spiegel der Zeilvaart februari-maart 1996 nummer 2 - Tien tjotters en een Fries jacht van de ondergang gered

Waterkampioen maart 2015 nr03 - Tjotteren kan nog steeds

Het is een klein scheurijzertje uit het verleden, de tjotter. Verschillenden van ons (duizenden) hebben er zelfs in leren zeilen en tjotteren kan nog steeds. Portret van een aaibaar en opvallend opdondertje. De conservator van het Scheepvaartmuseum in
Amsterdam had het bij het rechte eind: "Oude schepen goed bewaren, vaak doe je dat beter maar niet in het museum. Ga ermee varen, dan blijft de liefde. Dat geeft een nauwe band met je schip." Bijna poëtisch is het, de beste relatietherapie tussen mens en boot. Dat het in de praktijk zo werkt weten we allemaal; niet varen betekent al snel aftakelen. Ook de Stichting Friese Tjottervloot heeft dit goed in de smiezen. Hun motto: 'Goed onderhoud begint met varen. Dan heb je er zin in.' Met hulp van (varende) donateurs houdt de stichting zo tien tjotters 'op de weg'. De oudste van het stel is de Friso, bijna honderd jaar oud. Rob van Roessel: "Nou ja, die leeftijd geldt voor datgene wat in de afgelopen bijna honderd jaar nog niet vervangen is. Restauratiewerk hoort erbij."

Het huidige epicentrum van de tjottervloot ligt in Heeg. Samen met Watersportvereniging Heeg is de Stichting Friese Tjotter-vloot druk doende met de ontwikkeling van nieuwe huisvesting, direct aan het Heegermeer. En ook op Boot Holland 2015 in Leeuwarden kwamen we de stichting met een tjotter tegen. Vanuit het nieuwe onderkomen kan onder andere getjotterd worden, met respect voor het begin, het begin met heit en mem Piersma.


 

Het Jubileumboek

Eind 2005 had een aantal (oud-) medewerkers en instructeurs het idee om 60 jaar Stayokay Heeg / zeilschool It Beaken niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Het gehele zeilseizoen van 2006 stand al in het teken van 60 jaar, maar er moest ook iets komen voor oud-medewerkers en oud-instructeurs. 'Een feest', riepen we, 'en een boek.' 
Het boek is er gekomen en het is een historisch document geworden.
 


 

Zeilen in Heeg - It Beaken, een film van Fred van der Avert uit de jaren-60 van de vorige eeuw

De tjotters zijn tegenwoordig ondergebracht in de Stichting Friese Tjottervloot.

Zeilen in Heeg - It Beaken, een film van Fred van der Avert uit de jaren-60 van de vorige eeuw

Zeilen in Heeg - It Beaken, een film van Fred van der Avert uit de jaren-60 van de vorige eeuw
Terug naar vorige pagina