Brûzer (Brûser)

Brûzer (Brûser)

In 1886 overlijdt Lourens Wilschut, waarna zijn oudste zoon Roelof de werf over neemt. Hij bouwt die eerste jaren vooral eiken Staverse jolIen voor vissers in Workum, Hindeloopen, Molkwerum, Stavoren en Laaksum. In 1904 schakelt Wildschut over op de ijzerbouw. OpvalIend is, dat hij gedurende de periode van ijzerbouw ook nog houten jolIen blijft bouwen. Bijzonder, want houtbouw en ijzerbouw stelIen heel verschillende eisen aan het vakmanschap van de scheepsbouwers en de uitrusting van de werf. Als ijzeren scheepsbouw maakt de werf vooral naam met de bouw van skûtsjes.

Eigenschappen

Plaquette nummer:383 Zeil nummer: 14
Categorie:A Tekening nummer:
Type:Tjotter

Bouw

Bouwjaar:1904 Ontwerper:Wildschut
Werf:Gebr. Wildschut Werf plaats:Gaastmeer
Motor: Motor type:
Materiaal romp:Staal Materiaal kajuit:
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:4,92 m Breedte berghout:1,75 m
Diepgang:0,25 m Masthoogte water:7,20 m
Oppervlakte grootzeil:0,00 m2 Oppervlakte fok:0,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:0,00 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1950 – 1985 Stichting Friese Tjottervloot, Rob van Roessel, Heeg ( Brûzer)
1985 – 1995 S. van der Meulen , Oude Leije ( Brûzer)
1995 – nu B.Th. Postma, Tjerkgaast ( Brûzer)

Geschiedenis

1989

13 september 1989

13 september 1989: Leeuwarder Courant: Bloembak werd fraaie tjotter

Stamboekarchief

In de Leeuwarder Courant van 13 september 1989 stond een lezenswaardig artikeltje over de toch wel uitzonderlijke prestatie van Simon v.d. Meulen uit Oude Leye (gemeente Het Bildt, Fr.). Hij heeft het gepresteerd de ijzeren tjotter, die in 1904 door Wildschut in Gaastmeer is gebouwd en die inmiddels op het jeugdherbergterrein te Heeg als bloembak dienst deed, van de ondergang te redden, door het scheepje volledig in oorspronkelijke staat te herstellen.

Misverstanden rond plaquettenummer

Er wordt gesuggereerd dat het plaquettenummer 670 ooit in de 'Brûzer' gezeten zou hebben. Inderdaad staat deze tjotter in de schepenlijsten van 1982 en 1983 met dit stamboeknummer vermeld; in eerdere schepenlijsten wordt evenwel geen nummer aangegeven, terwijl in latere lijsten deze 'Brûzer' in het geheel niet meer voorkomt. Het merkwaardige feit doet zich evenwel voor dat in alle bekende schepenlijsten de tjotter 'Jeltje', in 1971 gebouwd bij P. Piersma, met plaquettenummer 670 is opgenomen. 

Jan Brilleman schrijft, dat dit scheepje feitelijk 'Brûser' heette.

Een plaquettenummer is in 1989 echter niet bekend. Dit lijkt merkwaardig daar andere bij de Jeugdherberg te Heeg in eigendom zijnde tjotters (alle gebouwd in 1924) wel zijn ingeschreven nl. 'Hoants II' (547), 'Brasem' (548), WyIster (549) en Friso (550). Bekend is evenwel, dat heit Piersma toentertijd de vier hoog opgeboeide „wedstrijd"-tjotters in het stamboek heeft ingeschreven. Simon van de Meulen gaf telefonisch door, dat de werkelijke lengte van de door hem gerestaureerde tjotter 4.92 m bedraagt en dat in overleg met het bestuur van de stichting hem een plaquette met nummer 383 is toegewezen.


We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht