Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN)

De Federatie Varend Erfgoed Nederland "FVEN" steunt en coördineert initiatieven op het gebied van het behoud van Varend Erfgoed. De Stichting Ronde en Platbodemjachten is als grootste organisatie aangesloten vanaf de start van de Federatie.

In 1984 zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

 • het bevorderen van het behoud van oud-Nederlandse vaartuigen;
 • dit te doen door het behartigen van de algemene en gemeenschappelijke belangen van de aangesloten organisaties;
 • en het coördineren en stimuleren van gezamenlijke activiteiten, alsmede alle activiteiten welke dienstig kunnen zijn aan het doel in de meest ruime zin;
 • specifieke belangen worden verzorgd door de aangesloten Behoudsorganisaties zelf.

Voordelen van de FVEN als koepel

 • Erkende partner voor beleid en regelgeving;
 • Erkende partner behoud erfgoed RCE, PBCF;
 • Voordeel restauratie, materialen, liggeld;
 • Erkende partner nautische evenementen zoals SAIL's;
 • Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN) geeft beeld van het Varend Erfgoed.

De basis voorwaarden voor Inschrijving in het RVEN

 • De aanmelding betreft een schip oorspronkelijk ontworpen en gebouwd om mee te varen;
 • Het schip is 50 jaar geleden of eerder te water gelaten;
 • Het heeft ligplaats in Nederland of vaart onder Nederlandse vlag;
 • Het scheepstype was meer dan vijftig jaar geleden beeldbepalend op de Nederlandse wateren of was typerend binnen de ontwikkeling van de Nederlandse scheepsbouw;
 • Het schip moet "actief" ingeschreven zijn, door een bij de FVEN aangesloten Behoudsorganisatie.

Iedere eigenaar van een historisch vaartuig kan zijn schip laten inschrijven als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan. Zodra een schip is ingeschreven in het Register behoort het tot het Nederlands Varend Erfgoed.

Varend Erfgoed in Nederland

De Register Commissie van de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) beheert het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN). Ze bevordert het gebruik van een landelijke registratie van varende Oud-Nederlandse vaartuigen, waaronder Varende Monumenten, om vanuit een nationale optiek een bijdrage te leveren aan het behoud van de cultuur-historische waarde van varende Oud-Nederlandse vaartuigen.  Het RVEN is een onafhankelijk Register.
Alle schepen die in het Register staan ingeschreven worden aangemerkt als "Varend Erfgoed". Een deel van de schepen in het Register wordt aangemerkt als "Varend Monument®".
 


 

Met de FVEN zijn voor wat betreft de toelatingscriteria voor schepen die zijn ingeschreven in het Stamboek van de SSRP de volgende toelatingseisen afgesproken:

De groep Varend Erfgoed

 • Het schip is in het huidig jaar 50 jaar of ouder;
 • Het schip is 'actief' ingeschreven in het Stamboek van de SSRP in Categorie C, D of M.

"Actieve" Schepen die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen zonder meer worden opgenomen als "Varend Erfgoed" in het Register Varend Erfgoed Nederland.

De groep Varend Monument® binnen het Varend Erfgoed

 • Het schip is gebouwd vòòr of in 1950 (bepaling SSRP als Behoudsorganisatie, is leidend in deze procedure).
 • Het schip is 'actief' ingeschreven in het Stamboek van de SSRP in Categorie A, B of M.

"Actieve" Schepen die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen zonder meer worden opgenomen als "Varend Monument®" in het Register Varend Erfgoed Nederland.
 


 

Aanmelden voor het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN)

Om ingeschreven te kunnen worden in het Register kan de eigenaar, waarvan het schip voldoet aan de toelatingscriteria, het schip aanmelden voor opname in het RVEN als "Varend Erfgoed" of als "Varend Monument®". De Inschrijvingsprocedure kunt u vinden op de website van de FVEN.

De Inschrijving in het Register geldt voor een periode van 5 jaar. Het schip dient in die tijd ook "actief" ingeschreven te zijn in het Stamboek. Via de website van de FVEN kunt u het benodigde formulier downloaden. Het ingevulde formulier stuurt u naar de Administratie van de SSRP en u betaalt tegelijkertijd de verschuldigde €10,- (voor vijf jaar) aan het FVEN. De rest wordt door de SSRP i.s.m. de FVEN geregeld. Uw inschrijving in het Register als "Varend Erfgoed" of "Varend Monument®" wordt duidelijk bij het schip op de website van de SSRP vermeld.
 


 

Restauratie Fonds FVEN

Het Prins Bernard Cultuurfonds (PBCF) heeft, met ingang van 2013, besloten geen gelden meer beschikbaar te stellen aan het Restauratiefonds van de FVEN. Omdat het PBCF de grootste sponsor was van het restauratiefonds FVEN, is besloten de bijdrageregeling voor particuliere eigenaren van historische schepen voorlopig te bevriezen.De SSRP heeft in Jaarverslagen tm 2012 uitgebreid verslag gedaan van, de in het verslag-jaar uitgevoerde, gesubsidieerde restauraties.
 


 

Scheepspost - Digitale nieuwsbrief voor het Varend Erfgoed in Nederland

De nieuwsbrief Scheepspost, de digitale nieuwsbrief voor het Varend Erfgoed in Nederland brengt het digitale nieuws over het Varend Erfgoed. Nieuws over schepen en schippers, werven en waterwegen, beleid en behoud, maritieme musea, evenementen en nog veel meer. Deze nieuwsbrief wordt net als de Zeepost uitgegeven door Wouter van Dusseldorp, nu in samenwerking met FVEN, de Federatie Varend Erfgoed Nederland.

Terug naar vorige pagina