Jaarverslag 2015

Een jaar om niet te vergeten

Het is een groot genoegen om terug te blikken op het afgelopen jaar 2015 want het was voor de Stichting Stamboek Rond en Platbodemjachten een bijzonder geslaagd jaar. Met onze doelstelling voor ogen om de belangstelling voor de rond en platbodemschepen te vergroten mag ons lustrumfeest in Lemmer zeker tot de successen gerekend worden. Duizenden bezoekers hebben de vlootschouw gezien die onze Beschermvrouwe Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix in het centrum van Lemmer heeft afgenomen, gevolgd door het admiraalzeilen gedurende de middag. De goede samenwerking met de tevens jubilerende Watersportvereniging De Zevenwolden heeft tot een perfecte uitvoering geleid en het goede weer hadden we zeker verdiend!
Het was een lust voor het oog om zoveel klassiekers op het water te zien waarbij de bemanningen kosten noch moeite hadden bespaard om origineel en fraai voor de dag te komen. De speciaal gemaakte films van dit evenement zijn te zien op onze website.

Het Jaarverslag van 2015

Deze website is momenteel het belangrijkste instrument om de belangen van het Stamboek te kunnen behartigen. Van ieder in het Stamboek opgenomen schip is het de bedoeling om de gehele geschiedenis in de Schepenlijst vast te leggen door middel van de geschreven geschiedenis van de eigenaren, de beschikbare bouw- en ontwerptekeningen, foto’s en filmmateriaal en wat er nog meer beschikbaar is.

Dat er in en buiten Nederland behoefte is aan deze informatie blijkt uit de honderden bezoekers per dag en de hoeveelheid door hen bekeken informatie. We zullen blijven investeren in dit medium en dit jaarverslag is weer een stap vooruit! De verhouding met de vereniging Vrienden van het Stamboek Rond en Platbodemjachten is weer genormaliseerd en dat betekent dat we samenwerken waar dat gewenst en mogelijk is met waardering voor elkaars posities.

De belangstelling van eigenaren van schepen om ook in het Stamboek opgenomen te worden is het afgelopen jaar zeer bemoedigend geweest want we hebben in 2015 ruim 90 schepen kunnen inschrijven maar we zijn er nog niet want er zijn nog veel schepen waarvan we de eigenaren niet kennen en die naar onze mening ook in het Stamboek thuishoren. U kunt als donateur van de Stichting mogelijk een handje helpen door in uw eigen haven te zien welke van de aanwezige rond-en platbodemjachten nog niet staan ingeschreven en de eigenaren te vragen of ze daar belangstelling voor hebben.

Samenvattend was 2015 een jaar om niet te vergeten en een jaar dat Uw bestuur inspireert om door te gaan met het behalen van onze voornoemde doelstelling waarover U in dit jaarverslag veel meer kunt lezen. 

Maarten van Hezik, voorzitter SSRP

(Op het omslag: de mast met vlaggen van 'De Groene Draeck' tijdens het Jubileumweekend in Lemmer)

pdf SSRP Jaarverslag 2015 (9.1mb)

Terug naar vorige pagina