Jaarverslag 1985

Voor de zomerreünie verzamelden zich in een zomerse sfeer op woensdag 17 juli al de eerste van de 150 deelnemende jachten bij de Prinsentuin in Leeuwarden. Dit alles deed het beste verwachten. Helaas, in de loop van donderdag betrok het weer en kort voor de aanvang van de officiële ontvangst door het gemeentebestuur in de Harmonie, brak een eerste bui over de deelnemers los. Tijdens het diner wees de voorzitter op het belang van de continuïteit van het werk van de Stichting. Het doel is bereikt: er is belangstelling voor het ronde en platbodemjacht. Het Stamboek telt bijna 1500 ingeschreven jachten. Nog veel meer varen er op onze wateren. Wij dienen ons te realiseren, dat de vereiste continuïteit alleen bereikt wordt, wanneer wij bereid zijn onze jachten vroegtijdig aan onze kinderen mee te geven. 

Sail Amsterdam

Evenals in 1980 had de Stichting Stamboek een aandeel in het programma van Sail Amsterdam. Bij de reeds lang tevoren begonnen voorbereidingen van spie-gelgevecht en admiraalzeilen stond het veiligheidsaspect mede centraal. Een herhaling van de ongeregeldheden met het daardoor veroorzaakte risico was on-aanvaardbaar. De daartoe ingeroepen medewerking van de Rijkspolitie te Water werd loyaal verleend, waartegenover de Stichting zich verplichtte tot een strakke organisatie. Beide excercities verliepen volgens schema op een alleen voor de deelnemers toegankelijk water.

pdf Jaarverslag 1985

Terug naar vorige pagina