Jaarverslag 2010

Voorwoord Jaarverslag 2010

Terwijl de wind nog door de bomen giert – aan zee stond windkracht 9 à 10 vanmiddag – denk ik aan afgelopen jaar en zomer, waaraan vele zeilers een herfstige herinnering hebben. Gelukkig ligt het schip nu droog, denk ik. Voor mij brengen de activiteiten van Stichting en Vereniging 2011 echter een glimlach teweeg als ik terugdenk aan de voor- en najaarsvergaderingen en de Zomerreünie. Het was er inhoudelijk goed én gezellig. Voor het nieuwe jaar staan ook weer bijzondere gebeurtenissen te wachten.

Het Jaarverslag van 2010

De Voorjaarsvergadering vindt plaats in het onlangs prachtig gerestaureerde Scheepvaartmuseum te Amsterdam en tijdens de Zomerreünie zijn we gast van de dit jaar 100-jarige ZV “Nieuwe Meer” aan de Ringvaart te Aalsmeer.
Grote voortgang is afgelopen jaar geboekt in het opschonen en bijwerken van het Stamboek, met name door Stamboekbeheerder Jan Eissens. De toegankelijkheid en inhoud zijn verbeterd; dit jaar staan weer verdere uitbreidingen op stapel. De laatste hand wordt gelegd aan het communicatieplan, waarbij zowel de Stichting als Vereniging als ook de gezamenlijke activiteiten beter worden geprofileerd. Ook is aandacht besteed aan de activiteiten via de “Spiegel der Zeilvaart”, waaraan de redactie ervan steeds zeer welwillende medewerking verleent. Het Stichtingsbestuur heeft de uitgever en hoofdredacteur Wim de Bruijn ons aller waardering en dankbaarheid tot uiting willen brengen en hem in november benoemd tot “Ere Donateur van de SSRP”.
Er is weer veel in zeer constructieve sfeer vergaderd om alle aspecten zo goed mogelijk af te dekken. Met name wil het Stamboek bijdragen aan het verder betrekken van alle schippers met schepen die onze vloot traditionele zeiljachten omvat. Een grote uitdaging is daarbij het achterhalen van en contactleggen met de nieuwe eigenaar van een in het Stamboek ingeschreven schip en het bereiken van de groep schepen die geheel voldoen aan de criteria, maar op één of andere redenen nooit daarvoor zijn aangemeld. De website biedt nu de ruimte om de historie, eigenaren en feitjes van en rondom het schip vast te leggen. Velen vinden dit een waardevolle aanvulling op het mogen varen met zo’n bijzonder schip: het weten hoe het met zijn schip is vergaan. Een ander belangrijk punt van aandacht zijn de monumentale schepen ondergebracht in de klassen “A” en “B”, waaraan een historische waarde toegekend wordt. Mede door de gure economische tegenwind zal het de komende jaren moeilijk blijken tijdige restauraties te financieren, wat een afbreuk aan het erfgoed met zich kan meebrengen. Goed vastleggen van de scheepshistorie kan een noodzakelijke onderbouwing gaan betekenen voor het werven van fondsen.

pdf SSRP Jaarverslag 2010

Terug naar vorige pagina