Jaarverslag 2018

We mogen best tevreden zijn over 2018

We mogen best tevreden zijn als bestuursleden van de Stichting Stamboek Rond- en Platbodemjachten over de activiteiten in het afgelopen jaar 2018. We proberen de aandacht die de Rijksoverheid begint te ontwikkelen voor het varend erfgoed zo goed mogelijk te ondersteunen via de koepelorganisatie waar we deel van uitmaken, de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN). Om deze koepelorganisatie ook bestuurlijk te versterken is vanuit het SSRP-bestuur extra menskracht geleverd.Het aantal ingeschreven schepen is weer gestegen door de voortdurende aandacht die we vragen en ook krijgen op verschillende plekken en in de media. Dankzij de jaarlijkse financiële bijdragen van onze donateurs en adverteerders, op onze zeer druk bezochte website, kunnen we blijven investeren in het bijhouden en uitbreiden van ons elektronisch Stamboek en een financieel gezonde organisatie blijven.

Het Jaarverslag van 2018

Omdat we regelmatig ook van bestuursleden wisselen, hebben we alle werkwijzen binnen de organisatie goed gedocumenteerd, zodat deze werkzaamheden makkelijker overgedragen kunnen worden. De criteria waaraan de aangemelde schepen moeten voldoen om ingeschreven te kunnen worden in het Stamboek zijn ook in het afgelopen jaar wederom goed bestudeerd en waar noodzakelijk aangepast.

Interessante discussies met onze Raad van Advies over de toekomst van het varende erfgoed en onze rol daarin, hebben weer tot nieuwe initiatieven geleid. Onze jaarlijkse bijeenkomst met de donateurs waarin we een verantwoording geven van onze activiteiten en die we, indien mogelijk, combineren met de locatie van een van onze oprichters was in Rotterdam zeer geslaagd te noemen, als we afgaan op de positieve reacties van de deelnemers.
Dit jaar 2019 hopen we op een herhaling maar dan in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.

Maarten van Hezik
Voorzitter SSRP Bestuur

(Op het omslag: Winterbijeenkomst 2018 in het Maritiem Museum Rotterdam)

Het jaarverslag digitaal beschikbaar, maar ook in PDF-formaat

Sinds een aantal jaren maakt de SSRP gebruik van de mogelijkheden om het Jaarverslag digitaal als een zeer toegankelijke website te presenteren. Op deze website bestaat ook de mogelijkheid om een PDF-bestand van het jaarverslag te downloaden.

We presenteren het jaarverslag over 2018

Terug naar vorige pagina