Verslag 1966 van de secretaris

Het is merkwaardig, dat iedere reünie tot nu toe steeds een geheel eigen karakter heeft vertoond. En Monnickendam was geen uit­zondering. Na een ietwat aarzelend begin bleken stad en Stichting, Stichting en stad, elkaar uitstekend te liggen en gelukte het een reünie te organiseren, waarbij zowel de oude schepen op het prachtige zeilwater, dat Gouwzee heet, als deze oudste der Westfriesche steden voortreffelijk tot hun recht kwamen.

Nieuwe voorzitter Ir. J.D. Waller opvolger van de heer van Waning

De heer van Waning was niet alleen een dergenen, wier initia­tief tot oprichting der Stichting heeft geleid, hij heeft bovendien tijdens zijn elfjarig voorzitterschap de Stichting een eigen stijl en eigen karakter gegeven. Het handhaven van deze stijl en het voort­bouwen in dezelfde richting is de beste manier om de waardering voor onze eerste voorzitter tot uitdrukking te brengen. De eerste daad van de nieuwe voorzitter, Ir. J.D. Waller, namelijk de benoeming van de heer van Waning tot erelid, werd dan ook met warm applaus begroet en daarna als het ware onderstreept door een machtige muzikale manifestatie, die door de Marinierskapel met veel trompetgeschal en tromgeroffel geheel onverwacht werd "weggegeven". Het was een feestelijke maaltijd en een luisterrijk afscheid van de voorzitter.

De heer van Waning bood zijnerzijds de Stichting een wisselprijs aan, bestaande uit een fraai besneden vergulde mastwortel met scheerhout en wimpel. Deze wisselprijs heeft ten doel de bevordering van de actieve belangstelling voor waterfeesten naar oud-Nederlandse traditie in het algemeen en die van de zomerreünieën van de Stichting in het bijzonder.

De W.H. de Vos-prijs werd uitgereikt aan Thedo Fruithof, als vertegenwoordiger van de jeugd en als waardering voor de grondige restauratiewerkzaamheden, die hijzelf aan een oude tjotter heeft verricht en nog verricht. 
Thedo schrijft daar zelf over: "Ik heb een brief van Van Waning waarom ik de prijs heb gekregen en een prachtige brief van R. Buisman, die er het eerste jaar op heeft gepast. En ik zie in de lijst dat ik hem van Heit heb gehad. Dat was ik vergeten maar ik realiseer me nu, dat Heit me later wel eens aan de prijs heeft herinnerd.

pdf De brief met de verantwoording van de brief

pdf De handgeschreven brief van R. Buisman

pdf Verslag van de secretaris 1966

Terug naar vorige pagina