Jaarverslag 1961

De onverwachte opleving van de nieuwbouw van grotere houten schepen is wel het meest verheugende feit uit het afgelopen jaar. Niet alleen in Heeg heeft de tjotterbouwer De Jong een boeier onder handen en aanvragen voor meer, ook in Arnemuiden is bij de werf van Meerman een nieuwe houten hoogaars te water gelaten en staat een tweede op stapel Bij deze nieuwbouw vormt het gebrek aan geschikt hout een probleem, dat zich overigens ook bij de reparatie van houten schepen doet bemerken. Te vrezen is dat dit houtgebrek met de jaren nog verder zal toe nemen en dat het in toenemende mate een probleem zal worden de houten schepen het onderhoud te geven waar zij recht op hebben, En niet alleen het geschikte hout wordt schaars, maar ook het aantal werven en het aantal vaklieden dat in staat is het onderhoud van houten schepen goed te verzorgen neemt af.

Het aantal vaklieden neemt af

Het zou zeker aanbeveling verdienen in dit opzicht de krachten te bundelen. Indien in den lande enkele werven met vakbekwame ambachtslieden zich geheel op ronde- en platbodemjachten zouden instellen, zouden zij naar het zich laat aanzien zowel een bloeiend bedrijf kunnen opbouwen, als daarbij tevens het hunne kunnen bijdragen tot het in stand houden van onze houten schepen.

pdf Jaarverslag 1961

Terug naar vorige pagina