Jaarverslag 2014

Voorwoord Jaarverslag 2014

Het afgelopen jaar 2014 was een positief jaar voor de Stichting Ronde en Platbodemjachten. De eerdere investeringen die we hebben gedaan in de nieuwe website met alle technische achtergronden werpen hun vruchten af. Daarmee wordt onze doelstelling om de belangstelling voor de Nederlandse Ronde en Platbodemjachten te bevorderen steeds beter gehaald. Momenteel zijn ongeveer 4500 eigenaren en oud-eigenaren van de ruim 2500 van de in het Stamboek geregistreerde schepen vastgelegd en er worden nog steeds nieuwe schepen in het Stamboek opgenomen. Alle relevante documentatie over de geschiedenis van deze schepen wordt voor iedereen toegankelijk via deze website en daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt door een groot aantal bezoekers.

Het Jaarverslag van 2014

Deze werkzaamheden worden door vele mensen belangeloos verricht en daarom is het goed om regelmatig één van deze vrijwilligers te eren voor hun inzet. Dit jaar was dat Thedo Fruithof die we hebben onderscheiden tijdens HISWA Klassiek in Amsterdam voor al zijn activiteiten gedurende een lange periode. Onze deelname aan beurzen, ook Boot Holland hoort daarbij, levert interessante contacten op en ook weer nieuwe inschrijvingen. Interessante informatie delen we met u door de maandelijkse nieuwsbrief.
We hebben ook overleg met de bouwers van ronde en platbodemjachten om tot een betere verstandhouding en begrip voor ieders rol te komen. Om deze contacten verder te versterken combineren we onze bestuursvergaderingen met een bezoek aan de werf van een van de betrokkenen.
Ook is er een extra vergadering met de Criteriumcommissie geweest waarbij alle nieuwe ontwikkelingen in schepen en materialen uitgebreid aan de orde zijn gekomen. Zo werd de historische Scheepstimmerwerf Klaas Hennepoel van Alexander de Vos in Warmond bezocht, maar ook het bedrijf dat onze nieuwe website heeft ontwikkeld, iWink te Groningen. Uitwisseling van kennis en ervaring op dit niveau leidt tot betere oplossingen om de doelstellingen waar te kunnen maken. 
Om ook schepen te kunnen behouden die anders mogelijk verloren dreigen te raken heeft het bestuur geïnvesteerd in een studie naar de mogelijkheden om, samen met andere partners, fondsen en erkenning te ontwikkelen. De opgeleverde studie geeft aan dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om op dit terrein voortgang te boeken en dat betekent dat wij ons initiatief de komende periode met andere organisaties gaan verbreden. 

Maarten van Hezik, voorzitter SSRP

(Op het omslag de Lemsteraak Martina Maria bij Muiden voor een reportage in de Waterkampioen. Het artikel verschijnt in mei. (foto Richard de Jonge))

pdf SSRP Jaarverslag 2014

Terug naar vorige pagina