Jaarverslag 2012

Voorwoord Jaarverslag 2012

Het afgelopen jaar 2012 is een woelig jaar voor de Stichting Stamboek gebleken. Niet alleen speelden de weersomstandigheden onze vloot soms parten. De crisis bereikte het kwalitatief in stand houden van de vloot. Ook op bestuurlijk niveau kwam er een bui over. Echter op het directe werkterrein van de Stichting Stamboek gebeurde in positieve zin inhoudelijk veel. Terugkijkend hebben wij veel plezier met onze schepen en met elkaar beleefd en zien wij het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet.

Het Jaarverslag van 2012

Het afgelopen jaar 2012 is een woelig jaar voor de Stichting Stamboek gebleken. Niet alleen speelden de weersomstandigheden onze vloot soms parten. De crisis bereikte het kwalitatief in stand houden van de vloot. Ook op bestuurlijk niveau kwam er een bui over. Echter op het directe werkterrein van de Stichting Stamboek gebeurde in positieve zin inhoudelijk veel. Terugkijkend hebben wij veel plezier met onze schepen en met elkaar beleefd en zien wij het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet.
Op zeilgebied speelde het weer een belangrijke rol. Meer dan in de afgelopen jaren moesten de schippers rekening houden met de weersomstandigheden, gekenmerkt door voorspelbaar maar relatief koud, winderig en regenachtig weer. Mede hierdoor had men weer makkelijker plaats in de havens. Een andere oorzaak van deze toegenomen ruimte is de economische crisis, die ook de vloot bereikte. Er kwamen duidelijk minder nieuwe schepen in de vaart en er dreigden schepen uit vaart te worden genomen of zelfs teloor te gaan. Ook in het bestand, i.c. de schepenlijst was dit merkbaar. Tenslotte werd het bestuurlijk een wat “guur” jaar. Een verschil van inzicht tussen de besturen van de VSRP en SSRP kwam boven water, hetgeen er o.a. toe heeft geleid dat u nu het jaarverslag van alleen de SSRP onder ogen heeft. Het Bestuur van de SSRP betreurt deze ontwikkeling. Zij vindt de functies van beide organisaties, terecht sedert meer dan 20 jaar met elkaar ontwikkeld, complementair en versterkend.
Op de voorjaarsvergadering in het pas gerestaureerde Scheepvaartmuseum te Amsterdam vond de uitreiking van de jaarprijzen 2012 aan De Stichting Enterse zomp en stamboekbeheerder Jan Eissens plaats. Aan het museum boden we een speciale gelegenheidswimpel aan.
De Criterium Commissie had al met al nog veel schepen te ( her)schouwen. In april j.l. vonden de laatste aanpassingen van de criteria plaats. In het jaaroverzicht leest u hier meer over.

pdf SSRP Jaarverslag 2012

Terug naar vorige pagina

pdf