Jaarverslag 1995

Voorwoord Jaarverslag 1995

Het jubileumjaar 1995 is ten einde. Wederom een zonovergoten jaar waarin een ieder ten volle heeft genoten van het varen over onze prachtige Nederlandse wateren. Echter ook een jaar waarin zich donkere wolken samenpakten over de verhouding tussen Stichting en Vereniging. Wolkenvelden veroorzaakt door een verschil van inzicht over het te voeren beleid. De voorkeur van de Vereniging gaat uit naar een ruimer aanname beleid van de in het Stamboek op te nemen schepen.

Het Jaarverslag van 1995

De Stichting is echter de mening toegedaan, dat wil zij zich kunnen blijven manifesteren als De Behoudsorganisatie voor het authentieke oud-Nederlandse Rond en Platbodemjacht er een beperking is aan de concessies welke zij kan doen in de richting van nieuwe ontwikkelingen. Waar de meeste Behoudsorganisaties in het geheel geen nieuwbouw toestaan, accepteert de SSRP de bouw van nieuwe jachten, zolang zij qua bouwwijze en vorm overeenkomen met de oud-Nederlandse scheepstypen, die hun eindvorm hebben bereikt toen het zeil werd vervangen door de motor. Een verdergaand acceptatie beleid zou de geloofwaardigheid van de Stichting als Behoudsorganisatie geweld aandoen.
Het gevolg is dan, dat wij niet meer aangesloten kunnen blijven bij de Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen met ondermeer haar restauratiefonds en haar register voor varende Monumenten, hetgeen onrecht zou doen aan de vele prachtige monumenten, welke wij de afgelopen veertig jaren binnen het Stamboek hebben weten te verzamelen. Het Stichtingsbestuur zal dan ook zeker niet van haar standpunt met betrekking tot het vaststellen en handhaven van de criteria voor het Stamboek mogen afwijken.
We hopen dat, U als belangrijkste bewaarder van ons historisch varend erfgoed, dit beleid zult blijven steunen en onze Vereniging zich blijft inzetten voor evenementen, waarbij wij onze schepen aan elkaar en het publiek kunnen tonen. In de wetenschap dat na regen weer zonneschijn komt, hoop ik dat de lucht spoedig zal opentrekken en we in 1996 onbekommerd en gezamenlijk van onze mooie schepen mogen genieten.
Het SSRP-bestuur wenst U en Uw geliefden een mooi en bovenal gezond 1996 toe.

pdf Jaarverslag 1995

Terug naar vorige pagina