Jaarverslag 1990

Voorwoord Jaarverslag 1990

Na een stralende zomer is het tijd om in een natte en winderige winter terug te blikken naar het afgelopen jaar. Er zijn parallellen te ontdekken tussen de weersgesteldheid der seizoenen en de gang van zaken rond het ronde en platbodemjacht. In zonnige en dus opgewekte tonen kan worden gezongen over de activiteiten als lustrumreunie, Palingtocht en Sail Amsterdam 1990. Deze lofzang is niet compleet maar daarover geeft dit jaarverslag verder uitsluitsel.

Het Jaarverslag van 1990

Toch moet mij van het hart dat zelfs bij zo'n hoge zonnestand er wel een wolkje te bekennen viel. Als jurylid van het Admiraalzeilen viel mij in het algemeen de tenue's en het passend scheeps- dan wel bemanningsgedrag tijdens de schouw niet mee. Bloot is mooi maar ongepast in de nabijheid van een Admiraal. Guur weer ondervond de Stichting dit jaar bij de uitoefening van de normbewakende taak.
De criteria alsmede de vormen van reeds toegelaten schepen scheppen ruimte voor nieuwe ontwerpen die naar oog en inborst niet of nauwelijks passen In het behoud van traditionele vormen. Grensverleggend is een goed Nederlands woord. Thans is een commissie van deskundigen, waaronder scheepsbouwers, onder strenge en bekwame leiding bezig de grenzen zodanig af te palen dat aan grensverlegging paal en perk wordt gesteld. Nadere mededelingen volgen in 1991.
Voor ons allen hoop ik op wederom een fantastisch zeilseizoen 1991. Naar mijn eigen ervaringen in 1990 zal het aan de zeilers zeker niet liggen.

pdf Jaarverslag 1990

Terug naar vorige pagina