Jaarverslag 1976

Een ander „reünie", maar dan van heel wat grotere allure, werd door de Verenigde Staten van Amerika op de Hudson georganiseerd ter herinnering aan de onafhankelijkheidsverklaring 200 jaar geleden: Operation Sail 200. En al was de afstand dan wel erg groot, ronde en platbodemjachten behoorden er toch bij te zijn als het land en de stad waarmee Nederland zulke oude banden heeft, jubileert. Ik zal hier niet op alle details van de voorgeschiedenis ingaan, maar uiteindelijk bleken 9 eigenaren bereid op eigen kosten met hun schepen en bemanningen naar New York te gaan.

De tocht naar New York

The New York Times had het volgende bericht: ,,Of the many waterside spectators few were prepared for the engaging flotilla of nine old leeboard Dutch sloops that came upriver in a V-formation escorting the schooner Eendracht. The crews were got up in 17th century costumes". En na een opsomming van alle 9 schepen wordt besloten met: „Just seeing them left a 48-year old Manhattanite out of breath". En in Albany – het vroegere fort Oranje en nu hoofdstad van de staat New York — waar men heftig discussieert over de noodzaak de haven al dan niet uit te breiden, verscheen in een plaatselijk blad zelfs een cartoon, voorstellende een drietal platbodems tegen een achtergrond van wolkenkrabbers met als onderschrift: „Our present port of Albany would be great if we stilt used those little Dutch ships. However ...". En de gastvrijheid van de Amerikanen moge blijken uit het feit dat ondanks alle vermoeienissen van zo'n tocht een der deelnemers niet minder dan 41/2 kg in gewicht bleek te zijn toegenomen! Wij noemen zelden namen in dit verslag — behalve bij de uitreiking van de wisselprijzen — maar ik meen dat hier ir. P. J. van Lunteren en zijn secretaresse mevrouw Muir toch wel in het zonnetje mogen worden gezet voor de ongelooflijke hoeveelheid werk die zij ten behoeve van de tocht naar New York hebben verzet.

pdf Jaarverslag 1976

Terug naar vorige pagina