Jaarverslag 2016

Een interessant bestuurlijk jaar

Het afgelopen jaar 2016 was een interessant bestuurlijk jaar want we hebben veel tijd en energie kunnen steken in de doelstelling van de Stichting Stamboek Rond- en Platbodemjachten [SSRP], te weten het behoud van de vloot rond- en platbodemjachten en het bevorderen van de belangstelling daarvoor.
Alle informatie die we over dit onderwerp hebben kunnen verzamelen met behulp van de vele betrokkenen is opgeslagen op onze website en ook voor iedereen toegankelijk gemaakt en daar wordt erg veel gebruik van gemaakt. Iedere dag opnieuw worden er honderden pagina’s informatie via het internet opgevraagd en gelezen. De geschiedenis van bijna duizend schepen wordt actueel gehouden en daarmee dragen we bij aan de geschiedschrijving van ons land.
Uiteraard blijven we investeren in de verdere ontwikkeling van onze website maar dankzij de jaarlijkse bijdragen van onze contribuanten lukt dat uitstekend.

Het Jaarverslag van 2016

Voor de SSRP is het onderhouden van de contacten met alle betrokkenen op dit terrein van levensbelang en daarom wordt daar de benodigde tijd ingestoken. We combineren bestuursvergaderingen met bezoeken aan interessante partijen en locaties en dit jaar hebben we dat kunnen doen in Baasrode [scheepvaartmuseum en modellenmakerij in België] en in Workum bij het nieuwe Lemsterakencentrum.
Om de bestuurskracht op peil te houden vanwege toekomstig vertrek zijn twee nieuwe bestuursleden aangetrokken: Ineke Verkaaik en Matthijs Gorgels. Tevens is er een Raad van Advies opgericht met veel bestuurservaring en denkkracht die het bestuur kan adviseren over de toekomst en de te volgen koers. De Raad van Advies is samengesteld uit mevrouw……. en de heren….
Onze Criterium Commissie, die de technische spelregels bewaakt om de kwaliteit van de in het Stamboek opgenomen schepen hoog te houden, heeft veel tijd gestoken in de discussie welke technische Innovaties nu wel of juist niet mogen worden toegepast. En dat heeft weer geleid tot enkele aanpassingen van de gestelde criteria.
De samenwerking tussen de SSRP en de Vrienden van de SSRP (VSRP) heeft geleid tot een goed bezochte gezamenlijke bijeenkomst op 9 april in….. alwaar wij ook onze jaarlijkse prijzen mochten uitreiken. De  W.A. de Vosprijs is uitgereikt aan Alexander de Vos (geen familierelatie!) en de Van Waningprijs ging naar Peter Hamer en de vrijwilligers van de Meermanwerf.
De SSRP vormt samen met de andere behoudsorganisaties de koepelorganisatie Federatie Varend Erfgoed Nederland en dit jaar is er veel energie besteed aan de invulling van de door de Rijksoverheid gewenste samenwerking met de andere koepels die zich met mobiel erfgoed bemoeien (zoals oude auto’s, vliegtuigen, koetsen, enz.).
Ook hebben we onze aandacht besteed aan de ontwikkeling van een proef [zoals de Stichting Hendrik de Keijzer dat met monumentale panden doet] om bepaalde monumentale schepen op langere termijn te behouden door ze te gaan exploiteren, samen met een aantal betrokken organisaties maar dat vraagt veel tijd.
Tijdens de afgelopen Hiswa in Amsterdam hebben we veel geïnteresseerden ontmoet en daarom zijn we komend jaar weer aanwezig!
Kortom een interessant bestuurlijk jaar waarin we duidelijk aan onze doelstellingen hebben kunnen werken en we gaan daar met de steun van de bijna duizend scheepseigenaren, die actief in het Stamboek staan ook komend jaar mee door.

​​​​​​​Maarten van Hezik, voorzitter SSRP

(Op het omslag: een oude houten Kajuitschouw in het dok bij het museum in Baasrode)

pdf SSRP Jaarverslag 2016 in PDF-formaat (14.7mb)

Terug naar vorige pagina