Jaarverslag 1980

1980 was het jaar van het vijfde lustrum

Het jaarverslag is niet de plaats voor een terugblik op 25 jaar reilen en zeilen van onze Stichting. De deelnemers aan de herdenkingsbijeenkomst in de Grote- of Jacobijnerkerk te Leeuwarden, op 23 juli, de eerste dag van de reünie, hebben hierbij in de rede van de voorzitter, al stilgestaan of liever stilgezeten. Deze toespraak was gebaseerd op het thema dat de instandhouding van de oud Nederlandse scheepsvorm waard is met alle krachten te worden nagestreefd en dat derhalve alle aktiviteiten van de Stichting erop gericht dienen te zijn de waardering voor en de kennis van deze uiting op een nationale kuituur te vergroten en te verstevigen. Met dit uitgangspunt heeft de Stichting in de loop van deze 25 jaar op velerlei wijze voorlichting gegeven op het gebied van tuigage, vormgeving, historie en ontwikkeling van ronde en platbodemjachten, met name door de publikatie van het boek "Ronde en platbodemjachten", de film "Van klik tot kluiver", alsmede de organisatie van zomer- en winterreünies waar de deelnemers hun kennis van de oude Nederlandse scheepsvorm door het kontakt met mede-eigenaren konden verrijken.

Leeuwarden, foto Van Loon
Leeuwarden, foto Van Loon

Zomerreünie. 23/27-7-1980

Bijna 6 dagen met 230 schepen en prachtig weer. Om hier een min of meer volledig verslag van te schrijven is niet wel doenlijk en zou gewoon veel te veel worden. Ter bekorting worden dan ook de bijvoegelijke naamwoorden maar weggelaten, het zouden toch allemaal herhalingen zijn van prachtig, fraai, schitterend, uitstekend enzovoorts. Zij die deelnamen weten het wel. Zij die niet aanwezig konden zijn kunnen deze bijvoegsels gerust overal bij denken. Het mag het nog wel een keer gezegd worden, een uitzonderlijk geslaagde lustrum reünie. Zo geslaagd dat er stemmen opgingen om de lustrum reünies voortaan altijd maar in Heeg te organiseren. Maar vergeet niet, zonder tekort te doen aan alle organisatoren, de prachtige assistentie allerwege ondervonden en na­tuurlijk de deelnemers zelve, was het weer onze allergrootste medewerker.

pdf Jaarverslag 1980

Terug naar vorige pagina