Jaarverslag 2011

Voorwoord Jaarverslag 2011

Voor u ligt het Jaarverslag 2011 van de Stichting en de Vereniging. Samen treden we naar buiten als Stamboek Ronde en Platbodemjachten, omdat het nut van én een stichting én een vereniging niet altijd voor iedereen duidelijk is. De Stichting richt zich op het behoud van onze prachtige vloot van traditionele schepen en de Vereniging probeert zo veel mogelijk mensen warm te maken voor het varen met die schepen. Behoud en beheer betekent doen waar het Stamboek in 1955 voor is opgericht en dat staat in de Statuten. Warm maken van mensen doe je gezamenlijk en daar is juist de verenigingsstructuur zo geschikt voor. Behoudsorganisaties waar die twee aspecten door elkaar lopen, zijn nogal eens jaloers op ons.

Het Jaarverslag van 2011

In dit jaarverslag zien we dit prachtig in beeld gebracht: nu sedert al meer dan 20 jaar een gezamenlijk jaarverslag van het Stamboek, met daarin een duidelijke verdeling van de verantwoordingen. Hieronder leest u het voorwoord van de stichtingsvoorzitter. De verenigingsvoorzitter had meer ruimte nodig en dus staan de plannen voor 2012 in de begeleidende brief aan de leden.
Daarna vertelt de secretaris van de Stichting wat er allemaal rond het Stamboek speelde, hebben we een overzicht van alle restauraties en geeft de penningmeester inzicht in de besteding van de donaties. Ook de secretaris en de penningmeester van de Vereniging doen verslag, waarvoor zij zich formeel zullen verantwoorden in de Algemene Ledenvergadering in het Amsterdamse Scheepvaartmuseum in maart. Tot slot geven we graag ruimte voor een impressie van het 7e lustrum van de Regionale Friese Reünie

pdf SSRP Jaarverslag 2011

Terug naar vorige pagina