Verslag 1963 van de secretaris

Dit verslag had chronologisch echter dienen aan te vangen met de winterreunie in Hotel Kurhaus, waar op 2 februari ruim 150 Vrienden bijeenkwamen. De heer J. van Beylen uit Antwerpen hield een voordracht over "De uitbeelding en documentaire waarde van schepen bij enkele oude meesters", waarbij hij duidelijk het verschil liet uitkomen tussen de kunsthistorische waarde van een schilderij enerzijds en de waarde, die aan ditzelfde schilderij moet worden toe­gekend als bron van informatie omtrent de vorm en het uiterlijk van schepen in de door de schilder behandelde periode.

K.V.N.W.V.

Op 25 februari zond de Stichting aan het Bestuur van de KVNWV een uitvoerig advies inzake een nieuw klasseregle­ment met voorgiftregeling voor ronde en platbodemjachten. Dit advies is tot stand gekomen na zeer uitvoerige voor bereidende werkzaamheden en studie van dit moeilijke onder­werp door een commissie, bestaande uit de heren C.J.W. van Waning, Mr. A. Blussé van Oud-Alblas, Dr. Ir. J. Vermeer en Ir. H. Vreedenburgh. Nadat het advies was bestudeerd door de Technische Commissie voor de Zeilvaart op de binnen­wateren, vond op 2 juli een bespreking plaats tussen dele­gaties van het Verbond en van de Stichting over enkele geschilpunten.

pdf Verslag van de secretaris 1963

Terug naar vorige pagina