Jan Brilleman Erebestuurslid van de SSRP

29 maart 2015

De Statuten van de SSRP voorzien in de mogelijkheid om personen, zijnde oud bestuursleden, te benoemen tot Erebestuurder op grond van hun grote verdienste en inzet voor het behoud van de Ronde en Platbodemjachten.

Het bestuur van de Stichting heeft in de vergadering van februari 2015 unaniem besloten om

JAN BRILLEMAN (winnaar WH de Vos prijs 1992)

te benoemen tot EREBESTUURDER van de SSRP

En wel op de volgende gronden

  • Dat zijn grote liefde voor en het vele werk ten behoeve van het Ronde- en Platbodemjacht voor het eerst naar buiten kwamen toen hij in 1975 het Friese Jacht 'Eark' liet bouwen en vervolgens de Lemsteraak 'LE10' weer in goede staat heeft gebracht, gehouden en heeft gevaren. 
  • Hij daarna jaren heeft gezorgd voor de enige Amsterdamse aak ‘Zeevogel’, die het Stamboek rijk is en daarmee een bijzonder ontwerp uit het begin van de vorige eeuw heeft behouden;
  • Hij vervolgens de tjotter ‘Twee Gebroeders’ heeft laten bouwen en daarna de nagenoeg vergane tjotter ‘Pallieter’ heeft laten restaureren;
  • Hij op dit moment de restauratie begeleidt van het ook bijna vergane Friese jacht ‘Eeltje Jan’, die binnen afzienbare tijd onze vloot weer gaat verrijken;
  • Jan diverse belangrijke functies heeft bekleed in het Bestuur van de Stichting, de Criterium Commissie, en daarna ook lange tijd als Stamboekbeheerder van de SSRP;
  • Dat hij in die laatste functie zich heeft ontwikkeld als een kenner van Nederlands oudste Lemsteraken;
  • Hij in het kader daarvan een actief aandeel had in de organisatie van Reünies van Lemsteraken;
  • Hij in vele publicaties over Ronde en Platbodemjachten wezenlijk heeft bijgedragen aan de doelstellingen van de Stichting;
  • Hij een belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het boek “De Lemsteraak” in 2013, vanwege zijn rol als verzamelaar van de oorspronkelijke basisgegevens en hem daarom ook het eerste exemplaar is uitgereikt.
  • Hij altijd bereid is zijn kennis uit te dragen en daarom als een enthousiast propagandist van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten kan worden aangemerkt.


Broek op Langedijk, zaterdag 28 maart 2015

Terug naar vorige pagina