Uitreiking van het eerste Lemsterakenboek, Trots der Zuiderzee in Lemmer

23 november 2012

Vrijdag 23 november 2012 vond er de uitreiking van het eerste nieuw verschenen Lemsterakenboek plaats in het clubgebouw van de Lemster Zeilvereniging De Zevenwolden. Na een welkomstwoord van de voorzitter van de vereniging, met daarin de terechte opmerking dat er eigenlijk maar één plaats in Nederland in aanmerking kon komen om deze uitreiking te laten plaatsvinden, namelijk Lemmer, was het woord verder aan de auteur en redacteur Klaas Jansma.

Klaas wist met een aantal anekdotes en bijzonder verhalen omtrent voorvallen uit het verre en directe verleden, de toehoorders te boeien. Hij memoreerde de rol van Jan Brilleman die als verzamelaar van de oorspronkelijke basisgegevens van dit boek begonnen was, en de rol van de andere auteurs en die van de andere redacteur Dirk Huizinga.
Dat het boek er zou komen was natuurlijk vanaf het begin, nadat de eerste stappen waren gezet, duidelijk, maar hoe ver het zou moeten gaan, en waar besloten zou moeten worden om het definitief ter perse te laten gaan minder. Uiteindelijk is een punt gezet op het moment dat de meelezers en de redacteuren wisten dat een nog veel uitgebreidere versie mogelijk zou zijn, maar de tijd en de middelen daarvoor ten ene male ontbraken. Dat het daarmee niet een uiterst volledig boek met alle gegevens over alle Lemsteraken is geworden is duidelijk, maar dat het wel een zeer goed leesbaar boek met heel veel historie, verhalen en veel gegevens over de historische schepen is geworden stemde hem tevreden.

Vervolgens vertelde Dirk Huizinga een verhaal over het ontstaan van de Lemsteraak en de twee soorten aken die eigenlijk vanaf het begin van de ontwikkeling van dit scheepstype daarin een rol hebben gepeeld; de vissermansaak en de jachtaak. Aan de hand van beelden van voorbeelden van deze subtypen omschreef hij de verschillen en de verschillende ontwikkeling die beide soorten daarop hebben doorgemaakt, met uiteindelijk de functionele teloorgang van het vissermanschip zoals dat bij de eerste ontwerpen aan de bouwers voor ogen had gestaan.
Of er derhalve getreurd moet worden over deze gang van aken is de vraag, omdat slechts een doorgaande ontwikkeling en aanpassing aan de eisen van deze tijd immers het schip als type zullen kunnen redden.
Dat er tegelijkertijd ook wel zoveel mogelijk vastgehouden moet worden aan de authentieke vormen en uitrusting van deze schepen is ook nodig en de taak hierin van het Stamboek kan dan ook nuttig en wenselijk zijn.

Het eerste exemplaar van het boek werd daarop overhandigd aan Jan Brilleman, die als oud beheerder van het Stamboek, restaurateur van de LE10, en een aantal andere schepen, de aanzet tot dit boek gegeven heeft. In zijn dankwoord vertelde Jan hoe blij hij was dat er met alles wat hij in de loop der jaren bijeengesprokkeld had, voortbordurend op de reeds door T. Huitema verzamelde gegevens, nu iets gedaan is dat recht doet aan de ontwerpers, bouwers en vissers die met dit type schip in zee gingen.

Uitreiking eerste exemplaar aan Jan Brilleman
Uitreiking eerste exemplaar aan Jan Brilleman
Jan Brilleman
Jan Brilleman

Na een slotwoord van de voorzitter van de Vereniging De Zevenwolden, bleef het nog een hele tijd gezellig in het clubhuis, onder het genot van een drankje, gerookte paling en andere hapjes en met de klanken van het kamerorkest dat zich van zijn beste kant liet zien.

Peter Tolsma

Zie ook: Boek Lemsteraak, Trots der Zuiderzee

Terug naar vorige pagina