Regionale Friese Reünie in Heeg

Elk jaar in de zomer staat de Regionale Friese Reünie weer bol van gezelligheid en spanning. Als draait om de schepen waarmee de wedstrijd wordt gevaren en het admiraalzeilen wordt beoefend. Daarnaast is het steeds weer een feest van herkenning.
In juli 1967 ontmoetten elkaar bij een onofficiële zeilwedstrijd voor ronde jachten en schouwen, die door de V.V.V.-Heeg was georganiseerd, de heren K.J. van Douwen, eigenaar van het Friese jacht 'Jansje Maria', P. Piersma, vader van de jeugdherberg 'it Beaken' en commandant van de bekende tjottervloot van die jeugdherberg, en J. Vermeer, eigenaar van het Friese jacht 'De Rode Leeuw' en van de tjotter' Albert en Nelly'.

Friese Regionale Reünie 2016 (Foto Jikkie Cats Grou)
Friese Regionale Reünie 2016 (Foto Jikkie Cats Grou)

43e Regionale Friese Reünie 2, 3 en 4 augustus 2019

Ook dit jaar wordt ‘De Reünie’ georganiseerd in en rond het Sylhûs in Heeg. Het programma in Heeg start op vrijdag 2 augustus in de namiddag. Daarvoor is er een aanlooptocht gepland die start op donderdagmiddag 1 augustus. De aanlooptocht is dit jaar bij Reinier van der Post aan het Tjonger.
De voorbereidingen voor de reünie zijn in volle gang. Wilt u ook met uw schip in het programmaboekje vermeld staan? Schrijft u zich dan aub tijdig in. Alleen bij tijdige inschrijving kunnen we goede afspraken maken met bijvoorbeeld de jachthaven over ligplaatsen en met de cateraar over het diner op zaterdag. Als comité streven wij ernaar vóór het reünie weekend alles geregeld te hebben en het aantal 'last minute' aanpassingen zo klein mogelijk te houden. Hierdoor hopen wij als comite tijdens het weekend ook relaxt mee te kunnen genieten van alle gezelligheid. U kunt ons daarbij enorm helpen door tijdig in te schrijven!! De sluitingsdatum voor de aanmelding is 5 juli 2018.

Programma
 
Woensdag 31 juli
Op woensdag bestaat de mogelijkheid om uw schip te laten meten, bij de werf Wind en Water in Heeg. Het is immers voor de wedstrijden noodzakelijk om een geldige meetbrief te hebben. Indien u interesse heeft, kunt u een mail sturen naar friesereunie@gmail.com voor meer informatie en aanmelding. Meer informatie over TVF in de Nieuwsbrief hieronder.
 
Donderdag 1 augustus 
Vanaf 15.00 uur verzamelen bij Reinier van der Post aan het Tjonger. Adres: Langelilleweg 33, 8484 KG Langelille
18.30 - 22.00 Borrel & Diner aan het Tjonger
 
Vrijdag 2 augustus
10.00 - 10.30   Palaver aanlooptocht van het Tjonger naar Heeg
10.30 - 16.30   Aanlooptocht met spelelement naar het It Sylhûs in Heeg
16.30 - 18.00   Registratie van de deelnemers bij It Sylhûs, Pharshoeke 101, Heeg
17.30 - 20.15   Informele BBQ & borrel bij It Sylhûs
21.00 - 21.30   Openingspalaver in It Sylhûs en registratie deelnemers
20.00 - 22.00   Jeugdprogramma
 
Zaterdag 3 augustus
09.30 - 10.00  Palaver eskadercommandanten voor het admiraalzeilen, It Sylhûs
10.00 – 12.30 Ludieke Match
12.30 - 13.30  Lunch en klein palaver per eskader op/bij het eerste eiland voor Heeg
13.30 - 14.00  Vlootschouw door de admiraal bij eiland voor Heeg
14.00 - 16.00  Admiraalzeilen Heegermeer
16.30 - 18.30  Pavoiseren en Bikkelbankborrel bij Pier Piersma in dorpskom Heeg                     
19.00 - 22.00  Buffet in It Sylhûs, met life muziek
22.00 - 23.00  Fakkeltocht voor de jeugd, aanmoediging van alle anderen. Borrel en muziek in It Sylhûs ,
 
Zondag 4 augustus
10.00               1e zeilwedstrijd op het Heegermeer, georganiseerd door de WSH.
Daarna            Lunch op of bij het eerste eiland voor Heeg
12.30               2e zeilwedstrijd op het Heegermeer
Daarna            3e zeilwedstrijd op het Heegermeer
16.30 - 17.15   Prijsuitreiking en afsluiting

U kunt hier inschrijven!

pdf Nieuwsbrief Regionale Friese Reünie: 43e Regionale Friese Reünie 2, 3 en 4 augustus 2019

De Regionale Friese Reünie in Heeg in 2018
De Regionale Friese Reünie in Heeg in 2018

 

Westelijke Winterbijeenkomst 2019 van de liefhebbers van houten Ronde en Platbodemjachten

Op 3 februari 2019 vond de derde Westelijke Winterbijeenkomst van liefhebbers van houten rond en plat plaats op de Historische Scheepstimmerwerf “Klaas Hennepoel” van Alexander de Vos in Warmond. Vanaf 15.00 uur verzamelden zich zo’n 45 gasten op de werf die door Alexander werden ontvangen met koffie en thee met de bekende overheerlijke stroopwafels van het ijzer van Annet Wickel.
Het verslag van deze Westelijke Winterbijeenkomst 2019.
 


 

Relatie tussen de Regionale Friese Reünie en de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten (SSRP)

In het Jubileumboekje "De Regionale Friese Reünie 1968-1997 - 25 jaar", uitgegeven ter ere van het 25-jarig bestaan in 1997, schrijft voorzitter Rienk Smit van het Comité: 

Hoewel de SSRP niet direct betrokken was bij de totstandkoming van de Friese Reünie, voerde het Comité over de opzet van de reünie wel uitvoerig overleg met de Stichting. Bovendien werd aan het eerste Comité een bestuurslid van de Stichting, H.G. van Slooten, eigenaar van de Aurelia, toegevoegd. Latere Comités kenden deze binding niet meer, hoewel meerdere Comitéleden zich verdienstelijk hebben gemaakt in de SSRP/VSRP. Het was beslist niet de bedoeling zich af te scheiden, maar om aanvullend op de landelijke activiteiten een specifiek Friese activiteit te organiseren. In de jaren dat de SSRP haar Lustrumreünie in Friesland vierde zou geen regionale reünie worden georganiseerd. Dit gebeurt tot op heden nog niet, vandaar dat de Regionale Reünie haar vijfde lustrum pas na dertig jaar viert.

Uit de interne regels, maar ook uit de toelatingscriteria, wordt duidelijk welke relatie er bestaat tussen de Regionale Reünie en de SSRP. De organisatie wordt strikt gescheiden gehouden. De nadrukkelijke verklaringen van onafhankelijkheid hebben wellicht te maken met de oorsprong van de 'kleine' Reünie: het gevoel dat bij de landelijke reünie de grote schepen de kleine overheersen. Bovendien moet bedacht worden dat de Friese Reünie aanmerkelijk informeler is dan de landelijk georganiseerde bijeenkomsten van Ronde en Platbodemjachten. Door onafhankelijkheid dacht men dit informele karakter beter te kunnen bewaren. Het onderscheid tussen de Stichting (en haar deelnemers aan de door haar georganiseerde reünies) en de Regionale Friese Reünie werd in vroeger tijden wel gekarakteriseerd als de witte en de zwarte pettenclub.

Dat de Stichting veel waardering heeft voor de activiteiten in Heeg mag blijken uit de in 1972 door de Stichting aangeboden 'Stamboekprijs', bedoeld als prijs voor het admiraalzeilen, en de in 1990 aan het Comité uitgereikte 'Van Waningprijs'. Dat neemt niet weg dat er wel eens een poging is ondernomen om de Friese activiteiten bij de landelijke organisatie onder te brengen. Het Comité kiest ervoor zelfstandig te blijven.

Waarom trotseren al dertig jaar lang meer dan zestig, meest open jachten weer en wind, soms ook tropische hitte, om in Heeg bijeen te komen?

Waarom plannen hele gezinnen hun vakantie zo, dat ze op het eerste weekend van augustus in Friesland kunnen zijn? Op deze vragen zal nooit een concreet antwoord komen. Het is een onberedeneerbare liefde voor het klassieke Friese ronde en platbodemjacht en de behoefte deze liefde te delen met gelijkgestemden. Dit bindt de deelnemers en maakt de Regionale Friese Reünie tot wat het was en nog steeds is: een informele bijeenkomst met een aantal traditionele programmapunten: een mengsel van kletsen, schipperen, hardzeilen, feestje bouwen, mooi liggen en varen, elkaar bekijken en bekeken worden. Dit alles doorweven met competitieve elementen.
Ter gelegenheid van de 25e Regionale Friese Reünie in Heeg wordt dit lustrumboekje uitgebracht. Het gevoel en de sfeer, die tijdens de reünie heersen, zijn moeilijk in woorden te vatten. Hopelijk lukt het bij het lezen en toto's kijken in dit boekje om iets van dat gevoel en die sfeer op te roepen. Bovendien is het ook voor later van belang om onze bijeenkomsten in een historisch perspectief te plaatsen. Bij het lezen van De Sneker Hardzeildag van H. Halbertsma (conservator Fries Scheepvaart Museum, 1965), is het goed te weten, dat jachten van toen ook nu nog in volle glorie de Friese wateren bevaren.

Ik wens u veel herkenning en leesplezier toe.

Rienk Smit, voorzitter Comité Regionale Friese Reünie, mei 1998

pdf De Regionale Friese Reünie 1968-1997

pdf Overzicht van schepen die hebben meegedaan aan de Regionale Friese Reünie van 1968 tm 1997

SSRP Monografie nummer 24: De Regionale Reünie voor Friese Ronde Jachten en Schouwen te Heeg 1968 – 1979

Dr. Ir. J. Vermeer schrijft:
Dit verslag is gewijd aan de geschiedenis van de Regionale Reünie voor Friese Ronde Jachten en Schouwen gedurende de eerste 12 jaren van haar bestaan, in welk tijdvak schrijver dezes de functie van secretaris vervulde. Het is de bedoeling te boek te stellen wat de initiatiefnemers bewoog, hoe het eerste evenement tot stand kwam en om een overzicht te geven van de wederwaardigheden van de eerste 10 reünies die van 1968 tot en met 1979 plaatsvonden. 
Aan het begin van dit verhaal is het evenwel niet ondienstig om zeer in het kort de ontstaansgeschiedenis van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten in herinnering te roepen. Immers, het ontstaan van de Regionale Reünie is niet los te denken van de activiteiten van deze Stichting, waarin de grote belangstelling, die na de Tweede Wereldoorlog voor het traditionele Nederlandse zeilschip bleek te bestaan, een bedding vond. 
Na de oprichting van de SSRP in 1955, organiseert zij jaarlijks een Reünie "ergens" in Nederland. Het aantal Friese ronde jachten dat zich in plaatsen als Hoorn, Gorinchem, Den Helder, Veere, Hellevoetsluis of Medemblik vertoonde was echter zeer gering, wat veroorzaakt werd door de aard van het voor deze schepen ongeschikte vaarwater alsook de moeilijke bereikbaarheid hiervan. Ook zal daarbij een rol hebben gespeeld, dat de accommodatie in havenplaatsen als bovengenoemd niet tegemoet kon komen aan hetgeen de bemanning van de kleinere (open) schepen voor zichzelf meende nodig te hebben. 

In juli 1967 ontmoetten elkaar bij een onofficiële zeilwedstrijd voor ronde jachten en schouwen, die door de V.V.V.-Heeg was georganiseerd, de heren K.J. van Douwen, eigenaar van het Friese jacht' Jansje Maria', P. Piersma, vader van de jeugdherberg 'it Beaken' en commandant van de bekende tjottervloot van die jeugdherberg, en J. Vermeer, eigenaar van het Friese jacht 'De Rode Leeuw' en van de tjotter' Albert en Nelly'. Zij waren het er spoedig over eens dat het jammer was dat buiten de lustrumjaren van de Stichting Stamboek eigenaren van Friese ronde jachten en schouwen bijna geen officiële gelegenheid hebben om elkaar met hun schepen in Friesland te ontmoeten. Daar kwam nog bij, dat het Sneekweek-Comité had besloten met ingang van 1967 op de zgn. stille dinsdag geen wedstrijden meer voor boeiers, jachten en tjotters uit te schrijven, zodat ook deze jaarlijkse mogelijkheid om elkaar te ontmoeten was weggevallen. De heren kwamen tot de conclusie, dat zij iets zouden moeten doen om in de gevoelde leemte te voorzien, temeer omdat zij er van overtuigd waren, dat verschillende eigenaren van de betreffende schepen er wel voor te vinden zouden zijn om met een grotere frequentie dan eenmaal in de 5 jaar aan een samenkomst deel te nemen. Een locatie was niet moeilijk te vinden. De heer Piersma stelde voor het bestuur van de N.J.H.C. toestemming te vragen om in 1968 het terrein van de jeugdherberg 'it Beaken' te mogen gebruiken als plaats van samenkomst. 

pdf SSRP Monografieën 24: De Regionale Reünie voor Friese Ronde Jachten en Schouwen te Heeg 1968-1979

Film ‘Passie en Traditie’ (2014)

In 2014 is er gedurende het eerste weekend van augustus in Heeg een professionele film gemaakt over de Friese Reünie. Deze film duurt 20 minuten en heeft als titel gekregen 'Passie en Traditie’. Het Comité kan u de film van harte aanbevelen!

 


 

Jaarlijks wordt de Reünie georganiseerd in Heeg met als uitgangspunt de combinatie met die van de SSRP in haar lustrumjaren


Voor meer informatie moet u even kijken op www.friesereunie.nl.

Terug naar vorige pagina