Dirk Huizinga: "In Beeld" - Verhaaltjes bij een beeld met intrigerende maritieme zaken in het heden en in het verleden

Dirk Huizinga is een veelzijdig man met veel interesses. Hij is actief op vele fronten: literatuurstudies, publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, beleidsteksten voor de overheid en actief in watersport, historische scheepvaart (zeilende visserij Zuiderzee, zeilende vrachtvaart Friesland), actief als altviolist in amateurensembles en actief als postmodern schilder. Daarnaast verzorgt hij ook presentaties over maritieme onderwerpen, die hij heeft onderzocht.
Twee jaar geleden is Dirk gestart met regelmatige, kleine publicaties, gerelateerd aan een bijzonder beeld, op het netwerkplatform Linkedin over allerlei (vaak) maritieme momenten, die hij in dagelijks leven hoort, ziet of beleeft. Veel van deze verhaaltjes met daarbij de sprekende beelden, sluiten prima aan bij wat wij publiceren over de brede wereld van de Ronde en Platbodemjachten. Daarom zijn we verheugd, dat we ze ook op onze website mogen presenteren.

In Beeld: